Uit documenten uit Zuid-Afrika van 2014 blijkt wat blijkt...

De "affaires" Panza en Vervloesem hadden wellicht heel anders moeten aangepakt...

Een beetje "mea culpa" zou ze in Halle sieren. Al was het alleen maar om zoveel onvrede uit de lucht te halen...

Zeg nu zelf: mensen moeten in 2016 toch weer onbezorg en zorgeloos met duiven kunnen spelen? Of niet soms?

 

MET ZOIETS ALS "ZORGVULDIGHEIDSPLICHT"

HOREN ZELFS DUIVENBESTUURDERS TOCH

ZORGVULDIG OM TE SPRINGEN?

 

Professor Willy Peumans is niet alleen een man met een huis vol bagage en kennis in de biochemie, hij is ook nog een een goed en groot mens. In de grootsheid van zijn academische loopbaan is hij niet steeds gegaan voor "zijn" eigen grote gelijk, een academicus hoort ook te beschikken over heel veel inlevingsvermogen. Luisteren, lezen, onderzoeken en pas dan concluderen. Met kennis van zaken is Willy Peumans als duivenliefhebber zich op een bepaald ogenblik terdege gaan interesseren aan Panza en Vervloesem. Twee zogezegde dopinggevallen waar ze bij de KBDB (zonder veel parate kennis en zonder inlevingsvermogen) maar meteen brandhout hebben van gemaakt. Te snel, te ondoordacht. Alles wat naar doping ruikt, moet maar branden in de hel, hebben ze in Halle gedacht. Resultaat: twee verwoeste levens... Reden: ze hebben nooit gekeken naar realitische DREMPELWAARDEN voor wat betreft verboden stoffen in de natuur... Gevolg: Peumans is vandaag kwaad maar vooral ontgoocheld. Omdat ze bij de KBDB het verstand dat er toch wel moet zijn slecht hebben gebruikt. Het mocht op deze manier nooit gegaan zijn... Gisteren (3 februari) zat volgend bericht van zijn hand in onze mailbox:

Doping (?) PANZA/VERVLOESEM

Beste, Door een gelukkig toeval (of misschien ook niet) heb ik een DOCUMENT toegestuurd gekregen dat SCHALCK DE KOCK in november 2014 aan de KBDB in Halle heeft overgemaakt. U leest het goed: in november 2014... Ik heb me de moeite getroost om dit document (dat volgens mij moeilijk juist te interpreteren is door volslagen leken) in wat meer detail uit te pluizen. Eén van de CONCLUSIES die ik eruit kan trekken, is dat de heer De Kock toen al pleitte voor het vastleggen van realistische DREMPELWAARDEN voor verboden stoffen die in de natuur voorkomen. Dat houdt in dat KBDB mij nu wil uitsluiten op basis van een voorbehoud van mijnentwege terwijl één en ander perfect aanleunt bij de dwingende aanbevelingen door De Kock eerder gedaan. Is dat dan misschien domheid of kwaadaardigheid. Of is het eerder domheid gekoppeld aan kwaadaardigheid? Tot op heden is mij niet echt onrecht aangedaan (want ik ben FORMEEL niet uitgesloten) - en bijgevolg kan ik alleen maar lachen met de FRATSEN van de KBDB. Dat ligt echter wel helemaal anders voor PANZA en VERVLOESEM. In hun geval gaat het niet meer om een frats maar wel degelijk om een onverantwoorde aanslag op hun menselijke WAARDIGHEID en INTEGRITEIT. Dat een dergelijke aanslag tegen de aanbevelingen van de heer De Kock toch doorgevoerd is geworden - en dit mag geen enkele duivenliefhebber uit het oog verliezen - is ronduit angstwekkend. Naar analogie van wat Marcellus zei tegen Hamlet "something is rotten in the state of Denmark" zou ik durven zeggen: "Something is rotten in the KBDB" Met vriendelijke groeten (getekend: Willy Peumans)

En nu? In Halle kunnen toch bezwaarlijk blijven zeggen: "Wir haben es nicht gewusst" als het labo in Zuid-Afrika overduidelijk wijst op drempelwaarden voor wat betreft stoffen uit de natuur? Wat zou je denken van enige redelijkheid terzake. Het gaat toch MAAR om duivensport? Om het vertier van mensen. En toch kunnen mensen fouten maken. Niemand is tenslotte volmaakt. Maar als op een bepaald ogenblik echt wel blijkt dat ze bij de KBDB hun "zorgvuldigheidsplicht" inzake doping over het hood hebben gezien, als ze daar mogelijk net iets te onzorgvuldig zijn mee omgesprongen... Dan zouden zo'n soort zaken toch in peis en vree moeten kunnen recht getrokken worden. Zijn er niet altijd ergens toch wel grenzen aan enig fatsoen? Het is toch maar duivensport... (4-2-2016)

 

Rond de pot blijven draaien: het kan echt niet langer...

3 februari 2016: de woensdag van de "open" kaart? We gaan het zien!

 

HOE MOEDIG EN HOE VERSTANDIG

GAAN DE VERZAMELDE "BONDSBESTUURDERS"

DEZE MIDDAG WEL ZIJN?

 

Uitgerekend deze middag gaan ze bij de KBDB in Halle nog effen in conclaaf. Ze willen nog efkens een paar violen stemmen. In Halle hopen ze het alsmaar dreigender onweer uit de lucht te krijgen. Reden: zoveel onvrede is door bestuurders en beleidsmakers niet meer te behappen. De manier waarop sommige "bondsbestuurders" met macht omgaan: de brede liefhebberij ziet het (bijna) niet meer zitten. Kortom: onze geliefde sport ligt voor een stuk serieus in de lappenmand. Omdat kennelijk heel veel vertrouwen zoek is. Maar niet getreurd: vandaag gaan we mogelijk kunnen bekijken hoe zwaar de leden van de nationale raad van beheer en bestuur eigenlijk feitelijk wegen... Of er oproer gaat komen: we gaan het zien. Maar één ding is wel duidelijk: de bestuurders van onze sport kunnen nooit meer zeggen dat ze niet op de hoogte zouden zijn hoe bepaalde zaken lopen of gespeeld worden. Want allemaal zijn ze stuk voor stuk persoonlijk bestookt geworden met mails en met berichtgeving waaruit blijkt dat sommige zaken niet echt glashelder gespeeld worden... Zo is en blijven er nog steeds de dopinggevallen van Panza en Vervloesem. Drie jaar aan de kant, 15.000 euro boete weet je nog. Weet je nog de reactie van professor Willy Peumans een eindje geleden?  In 't kort zegde hij: Als duivenliefhebbers zomaar willekeurig en zonder enige rechtszekerheid tegen de muur kunnen genageld worden, dan houdt het toch allemaal op... En als ze bij de KBDB kennelijk niet in staat zijn om realistische drempelwaarden vast te leggen voor verboden stoffen die in de NATUUR voorkomen... Dan slaan ze in Halle de plank compleet mis. Wij zeggen dat niet. Dat zegt een man van het vak en van de wetenschap... Maar niet enkel Peumans heeft zijn nek uitgestoken... Zelfs Schalck de Kock van het dopinglab in Zuid-Afrika heeft op 13 november 2014 de KBDB laten weten dat ze in Halle maar beter omzichtig zouden omgaan met doping (?) die in de natuur mogelijk zou kunnen opgepikt zijn... Woordelijk schrijft Schalck de Kock in zijn nota: "If it cannot be proved that the KBDB-member administered a substance intentionally, but it could have been given accidentally than de positive finding cannot be serious." In 't Vlaamse en in mensentaal laat het dopinglabo bijna woordelijk weten aan de KBDB dat ze liefhebbers maar heel moeilijk als positief kunnen bestempelen in gevallen van niet bewust gegeven spullen die moeten beschouwd worden als mogelijk afkomstig uit de natuur... En wat is daar mee gedaan? 13 november 2014... Dokter Geert Van en Eynde uit Menen die net als professor Peumans nooit heeft kunnen snappen hoe het met Panza en Vervloesem dan toch zover is kunnen komen, is op de koop toe ook nog eens overduidelijk.

"-Toen ik hoorde hoe ze in de zaken Panza en Vervloesem tot (volgens mij) zulke soort hoge strafmaat bij de KBDB hadden besloten en toen ik ook nog eens inzage heb gekregen van het rapport van 13 november 2014 heb ik vrijblijvend kontakt genomen met voorzitter Van Bockstaele. Ik heb hem gebeld. En wat zegde hij? Een rapport vanuit Zuid-Afrika. Van 13 november 2014... Nooit gezien. Nooit van gehoord neen. Misschien is het bij Dirk Schreel terecht gekomen. Ik vraag het hem vanmiddag. Ik bel je dan wel terug... Van Bockstaele heeft vanaf dat moment nooit nog iets laten weten. Let wel: toen de zaken van Panza en Vervloesem zijn beginnen spelen, ik kende die mensen niet. Nooit ontmoet, nooit gezien... Ik vroeg mij wel af hoe ze in Halle tot zo'n soort besluitvorming ooit zijn kunnen komen terwijl hun eigen dopinglabo woordelijk stelt dat ze dit soort dingen wel goed in acht moeten nemen. Als dokter en als mens snapte ik simpelweg niet hoe hardleers een sportbond kan zijn terwijl ze ook nog eens attent gemaakt zijn geworden op wat zich kan voordoen in dit soort materies. Het is nooit mijn bedoeling geweest om ook maar één moment te witte ridder te gaan spelen maar mijn rechtsgevoel zegt mij gewoon dat dit soort bestraffingen er gewoon nooit hadden mogen komen. De KBDB (wie het ook moge zijn) moet simpelweg bij elke bestraffing toch terugvallen op het advies van hun eigen dopinglabo. In plaats van maar goedschiks kwaadschiks met de knots beginnen zwaaien." Of dit soort onderwerpen ook deze middag aan de orde gaan zijn: we gaan het zien zeker... Het godganse bondsbestuur kan niet meer zeggen dat ze het niet weten. Hun mailbox is bijna ontploft... Hoe moedig gaan ze zijn? (3-2-2016)

 

Het is een soap en een klucht in drie bedrijven tegelijk...

Het begint zelfs op een heuse thriller te gelijken...

Welke duivenmelker zet nu zo'n fraude-fiets in de buurt van één iemand die wereldkampioen veldrijden hoopt te worden?

We zijn al niet heel populair als duivensport. Nu dit weer...

 

ENE NICO VAN MUYLDER, EEN

DUIVENMELKER NOTABENE, SPEELT

PLOTSKLAPS EEN HOOFDROL IN HET

VERHAAL VAN DIE VELDRITFIETS MET

DAT INGEBOUWD "MOTEURKE"...

 

De mechanische dopingaffaire van Femke Van den Driessche bij het veldrijden in Zolder begint zowaar de gekste vormen aan te nemen. Hoe gek en onnozel en dom moet je zijn om een "moteurke" in een fiets te verstoppen om mogelijk wereldkampioen te kunnen worden? Maar de feiten zijn wat ze zijn. Controleurs hebben in het kamp van Van den Driessche zo'n fiets gevonden. In het kamp van de Oostvlaamse. Hij stond er te staan... Toch niet als show-model? In Aalst zwijgen ze voorlopig nog in alle talen. Vader Peter piept niet, zoon Niels zwijgt. Maar ze hebben de wind wel tegen. De gazetten zijn niet mals deze morgen. Ze zouden heel veel "durven" de Van den Driessches. Zoals zich doperen, zoals vogels gaan stelen in een dierenwinkel in Varsenare. Neen, wij hebben het niet uitgevonden. Het staat in de gazet. Maar toen moest het schoonste nog komen... Plots werd gisteren ene Nico Van Muylder uit Buggenhout opgevoerd. Een frituur-houder, een man van satékes en bitterballen en mosselen in 't zuur en mogelijk ook wel tartaarsaus. En wat blijkt: deze mens blijkt ook nog eens duivenmelker te zijn. Tsja, het moest er nog aan mankeren. Heel het internationale veldrijden staat op zijn kop en plots lijkt een duivenmelker één van de hoofdpersonen. Een provinciale Oostvlaamse winnaar dan nog. Parochie van miserie toch? Het hele verhaal van Femke Van den Driessche begint alsmaar meer op een heuse schelmenroman te lijken. Zegt die Van Muylder: de fiets met dat fameuse "moteurke": dat is mijn fiets. Ik heb die daar gezet. Punt aan de lijn... Alles kan en niks kan uiteraard maar het is en blijft een vreemd verhaal. Wie zet nu een "fraude-fiets" zomaar in de buurt van een renner? Gevaarlijk en frauduleus tuig zet je toch niet zomaar in de buurt van één iemand die zinnens is wereldkampioen te worden? Je geeft als cipier een gevangene toch ook geen revolver in zijn cel? Toch blijft Van Muylder bij amper vier gevleugelde woorden: HET IS MIJN FIETS... Of Van Muylder iemand rugdekking probeert te geven en of hij mogelijk in heel deze affaire iemand schatplichtig zou kunnen zijn: dat is stof voor het verdere onderzoek. Eén ding is wel zeker: met deze fiets hebben ze de internationale wielersport wel een ferme oplawaai verkocht. Publiciiteit kun je zoiets moelijk noemen. En wat gaan een Eddy Noël en ene Ivan Willockx hiervan "moeten" denken? Zij spelen toch toevallig in trio met deze heer Nico Van Muylder met duiven. Zij twee zijn de managers, Van Muylder is (zeggen ze) de speleman... En in hoever kennen ze mogelijk hun eigen kameraad-duivenmelker? En wat moeten zoveel mensen in het land maar weer niet denken? Een duivenmelker die (al dan niet terecht) maar weer in opspraak komt. En dan nog wel met een "moteurke" in zijn fiets? In de speeltuin van het veldrijden ook nog eens notabene. Op deze manier krijgen wij, duivenmannen, ongevraagd maar weer een fikse veeg uit de pan. Het is toch godgeklaagd allemaal... Er mag kennelijk in dit land geen zuchtje waaien of er is een duivenmelker in de buurt. Hoe deze soap ooit zal gaan eindigen: we gaan het zien. Maar een blijspel in drie of meer bedrijven gaat het op zijn minst worden. Met extra één duivenmelker in een hoofdrol. Moeder, waarom leven wij? (2-2-2016)

 

Inkomsten en geld zomaar aan je neus laten voorbij gaan... Dat is toch niet het beste idee...

De tijd van kadootjes geven moet simpelweg stoppen...

Het hobby van nog zeshonderd plaatselijke maatschappijën: daar dienen ze met "pollen" wel af te blijven...

Sportcomité-voorzitter Dirk Schreel heeft nog wel wat schoon en nuttig werk aan de winkel...

 

HALLE DIENT PROVINCIALE EN

NATIONALE "KOERSEN" IN EIGEN

BEHEER TE ORGANISEREN. DAT IS HUN

PATENT TOCH...

 

Net als een stuk samenleving is ook onze duivensport langzaam maar zeker een tikkeltje "verdorven" geraakt. Te veel mensen hebben in onze sport kennelijk een VERSCHILLEND doel. Maar het allergrootste venijn zit nog steeds bij die groep mensen die alles doen om aan onze sport geld te verdienen. En dat gaat over bestuursleden, uitslagmakers tot provinciale en nationale inrichters. Velen van hen hebben maar één doel: ze willen centen zien. Deels voor de clubkas maar veel liever nog voor hun eigen zak als je dat wil weten. En waar je boven alles voor moet opletten zijn zoveel schoonpraters die alsmaar zeggen dat ze zich inzetten voor de goeie zaak. Voor de sport en het algemeen belang. Maar ondertussen spekken ze te dikwijls wel hun eigen spaarboek. Opgelet: er zijn nog wel mensen met menselijke trekjes en betere bedoelingen. Er zijn nog wel bestuurders voor de goeie zaak. Kortom: mensen met een hart en een ziel voor duivenspel, ze bestaan nog...

Maar toch: heel velen prediken nochtans alleen maar voor hun eigen kerk, kapel of parochie. Jawel, eigenbelang. Neem nu alleen nog maar de Vlaams-Waalse verhoudingen vandaag. Halle wil onze sport nationaal bij mekaar houden, Halle wil geen regionale macht afstaan maar wat zeggen de Walen: wij willen baas zijn van onze eigen winkel. Om vervolgens naar de politieke zesde nationale staatshervorming te wijzen. Terwijl duivensport niet echt een "politieke" kwestie zou mogen zijn. En zo komt het dan dat sommigen eigengereid anderen tegen de enkels proberen schoppen. Om zelf meer macht te vergaren doorgaans. En om dan als bijbedoeling misschien wel weer aan zichzelf te denken. Een beetje drinkgeld of wat onkostenbonnetjes: ze zijn nergens zo welkom als in onze sport. En alsmaar moet een mens dan bedenken dat het algemeen belang (waar ze het altijd wel over hebben) niet het grootste goed is. Eigenbelang is dat wel! Dat maakt van onze duivensport in heel veel gevallen en op veel plaatsen bijna een onwerkbaar wereldje. En nogmaals: Halle zou daar voor eens en voor altijd schoon schip moeten mee maken. Zowel alle nationale wedstrijden alsook alle provinciale vluchten zouden zowaar het alleenrecht van de KBDB moeten zijn. Het patent van sportorganisaties dient hun patent te zijn. Zowel aan de kostenkant als aan de winstkant... Vrienden en mogelijke "zakkenvullers" bedienen kan toch geen opdracht van een nationale sportbond zijn. Kado's dienen niet langer gegeven toch? Dan kun je ook maar beter alle geld door ramen en deuren beginnen gooien. Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn. Met dien verstande dat zij die in het organisatie-plaatje van de KBDB dienstbaar zijn en werken: zij mogen wel een vergoeding krijgen uiteraard. Maar de kip met de gouden eiëren aan "vreemden" overlaten: kan echt niet langer. Altijd vodden toch? Altijd gezever... We horen het je al zeggen. De KBDB kan toch niet alles zelf organiseren? Dat klopt perfect... Laat de circa zeshonderd maatschappijën die we plaatselijk nog hebben gewoon en zonder veel inmenging hun vluchten spelen die ze vandaag organiseren. Van vitesse tot wekelijke halve fondvluchten. Je moet (dat klopt) de basis van amateursport van niemand iets gaan "afpakken"... Maar het grotere spel (provinciaal en nationaal) dient wel integraal ondergebracht in Halle. En nergens anders. Misschien moet iemand als sportcomitévoorzitter Dirk Schreel daar wel eens enkele nachten serieus over wakker gaan liggen. Sport is tenslotte zijn job en zijn vakgebied. Wat denk je wat ze bijvoorbeeld bij de voetbalbond zouden zeggen als gij of ik zouden vragen om morgen in "ons beheer" een België tegen Luxemburg te mogen organiseren. Voor uw en mijn rekening... Ze gaan ons nogal zien komen. Inrichten van wedstrijden is het eigendomsrecht van de voetbalbond. En het eigendomsrecht van nationale en provinciale duiven-vluchten zou toch logischerwijs ook een zaak van de KBDB dienen te zijn. Juist: er is nog veel en schoon werk aan de winkel toch? (1-2-2016)

 

Gaan ze zich bij de KBDB ernstig bezinnen of houden zij het maar weer bij de orde van de dag?

Woede, onbegrip, frustratie: het moet uit de lucht!

Als ze straks bij de KBDB hun kansen niet gaan grijpen... Tja, wat dan?

 

PAS ALS DE BOER BLIJFT

PLOEGEN ZOALS HIJ ALTIJD

BEZIG IS GEWEEST... DAN

GAAT HET NIET GOED GAAN...

 

Onze geliefde (?) sport - de feiten zijn nu één keer de feiten - zit dezer dagen in wel heel zwaar weer. Er heerst vertwijfeling, achterdocht tot bijna waanzin. Duivenmelkers zijn simpelweg kwaad. Ze voelen zich simpelweg niet meer op hun "gemak" in het schoonste Vlaams. Beleid, sport, bestraffing, financieel beheer, rechtvaardig rechtsbeginsel: nooit eerder heeft een sport zich zo in de hoek geduwd gevoeld als onze sport (?) vandaag. Alles en veel lijkt alleen nog maar met haken en ogen aan mekaar te hangen. Terwijl er ook nog eens op tal van plekken rare dingen gebeuren... De mayonaisse van onze sport is "geschift". Maar het erge van het erge is dat het vertrouwen tussen de basis van kleine twintigduizend mensen-liefhebbers en de bestuurders-te-lande compleet aan diggelen lijkt te liggen. 't Zou zomaar kunnen dat één OPEN brief van professor Willy Peumans het zaakje op scherp heeft gezet. Maar wat niemand ooit had kunnen of durven vermoeden is dat een simpel "balonnetje" vandaag een hele grote ballon is geworden. Haast een kruisraket richting onze sport... Wat er wel degelijk op kan wijzen dat de onderhuidse onvrede vrij groot gedragen wordt. Nu is de woede evenwel ontploft. Mensen pikken zoveel zaken kennelijk van geen centimeter meer. En als ook nog eens blijkt dat het beleid vanuit achterkamertjes op geen enkele manier ook maar met twee halve woorden goed gecommuniceerd kan worden... Tsja, dan kan het echt wel fout gaan. Het open huis dat de KBDB zou moeten zijn, is eerder een bunker en een burcht waar inspraak niet gehoord wordt en bijgevolg schijnbaar goedmoedige voorzetten geen halve kans maken. Toch beginnen er langzaam maar zeker deuken in het pantser te komen. Reden: voor het eerst zijn zoveel leden-liefhebbers hun mondigheid beginnen uitspelen. Als gewone liefhebbers het al in hun hoofd zijn beginnen halen om bestuurders en beheerders (nationaal maar ook in de provincies) via kettingmails hun grieven ten allen kant kenbaar te maken: juist, dan is er iets... En dan gaat het echt niet langer meer om wat simpele onnozelheden. Wel om het feit dat de duivensport kennelijk geen enkele vorm van democratie kent ten opzichte van de kleine twintigduizend liefhebbers die we vandaag nog rijk zouden zijn... Waarom luistert niemand? Het is precies deze vraag die dezer dagen voorlopig geen enkel antwoord krijgt. De boer, hij ploegde voort.

Ik zeg: we gaan het wel zien zeker. Komende woensdag al misschien en mogelijk ook wel op de eerstvolgende nationale vergadering. Als daar niks kan en zal bewegen, gaan de kantjes nog scherper worden wellicht. Klare en duidelijke taal is het enige antwoord dat er gaat moeten komen. Eén simpele komma op een andere plek zetten: het gaat niet voldoende zijn. Maar nogmaals: laat ons met zijn allen voorlopig de tent niet nog meer in brand steken, mag ik denken. Zo horen we, willen liefhebbers straks zaken gaan bestoken en boycotten, bepaalde groepjes spreken over akties en nog weer anderen lijken het vandaag al in hun hoofd te halen om de Olympiade 2017 (in januari van volgend jaar) te gaan verstoren. Ze zeggen voorlopig nog niet hoe of op welke manier. Maar ik zeg: liever niet doen. Kwaadheid (die we dan wel kunnen snappen) is toch te dikwijls weinig meer dan weggegooide energie. Laat ons samen bidden, hopen en wachten tot wat komende week of begin februari de KBDB te vertellen heeft. Hoe ze hun huis gaan open zetten en hoe ze denken zoveel achterdocht in het land weg te werken?

Nog een paar nachtjes slapen op dan te zien. Een mens mag nooit zijn oude schoenen buiten gooien voor hij een paar nieuwe in de plaats heeft gekocht. Afgesproken: nog even geduld! (30-1-2016)

 

OPEN BRIEF

Vanwege Willy PEUMANS, Professor Emiritus Biochemie en zelf duivenliefhebber.

 

DUIDELIJK, KLAAR EN

HELDER STANDPUNT TOCH?

 

Geachte,

In een aantal recente artikels hebt gij - trouwens heel terecht - de aanpak van de KBDB inzake hun zogezegde dopingbestrijding op een kritische manier benaderd. Ik kan alleen maar beamen dat het huidig bestuur van de KBDB volledig de pedalen is kwijtgeraakt. Wellicht zijn ze door hun vermeende machtspositie zodanig gecorrumpeerd dat ze er zelf van overtuigd zijn dat ze eender wat kunnen opleggen aan de duivenliefhebbers en op geen enkel moment ter verantwoording kunnen geroepen worden. Om dit te illustreren breng ik u hierbij op de hoogte van wat mij nu overkomt.

Uiteraard heb ik geen probleem met het feit dat de KBDB probeert om de duivensport zoveel mogelijk dopingvrij te maken maar de gevallen "VERVLOESEM" en "PANZA" doen meer dan de indruk wekken dat we verplicht worden om Russische roulettete spelen. Geef toe, als ge een boete riskeert tot 250.000 euro omdat er toevallig wat atropine of cafeïne in de mest van uw duiven terug te vinden is, dan kunt ge beter wat nadenken. En dat heb ik inderdaad gedaan en om we wat in te dekken tegen de ABSURDITEITEN van de KBDB heb ik het lef opgebracht om op mijn hoklijst enig voorbehoud aan te tekenen bij mijn akkoord aangaande het dopingreglement. In plaats van gewoon "VOOR AKOORD" heb ik geschreven "VOOR AKKOORD OP VOORWAARDE DAT REALISTISCHE DREMPELWAARDEN VASTGELEGD WORDEN VOOR VERBODEN STOFFEN DIE IN DE NATUUR VOORKOMEN."

Vorig jaar (hoklijst 2015) had ik al eens dezelfde formulering toegevoegd en daar is dan geen reactie op gekomen. Daarom ging ik er vanuit dat de KBDB met dat voorbehoud kon leven. Dat blijkt echter niet het geval te zijn want een dag of tien geleden komt de postbode langs met een aangetekende brief van de KBDB (ondertekend door ene Van Bockstaele dat zij de baas zijn en ik naar hun pijpen moet dansen. En in geval ik daarmee niet akkoord ga ze een procedure in gang gaan zetten om me uit te sluiten).

Volgens mij heeft die Van Bockstaele ambitiies om binnenkort president van Noord-Korea te worden. Dat is momenteel de enige plek ter wereld waar leiders zo omgaan met hun onderdanen. Dit terzijde gelaten, ik was toch wel even geschrokken van de reactie van de KBDB. Maar goed, ik ga me niet laten intimideren en heb ze een (niet zo vriendelijke mail) teruggestuurd naar de KBDB (zie tekst beneden). Om te besluiten: ik ben het helemaal met u eens dat de KBDB zichzelf voorbij gehold is en een onvervalst SCHRIKBEWIND wenst te voeren. Het mag dan al een troost zijn dat de geschiedenis ons leert dat aan elk schrikbewind vroeg of laat een einde komt maar ondertussen is er voor de echte amateurs weinig of helemaal geen plezier meer te beleven aan de duivensport. We hebben hier bij ons al een BOND ZONDER NAAM en ik vrees als de zaken niet snel in positieve zin evolueren er een BOND ZONDER LEDEN zit aan te komen. Er is een tijd geweest dat ik hoopte dat de vaudeville rond de zaken "Vervloesem" en "Panza" voldoende solidariteit zou kunnen opwekken om de KBDB aan te zetten tot meer transparantie en democratie. Helaas, ik heb me vergist, vele duivenliefhebbers vinden het best dat die (zonder enige bewijs) gedoodverfde "ZWARE MISDADIGERS" hun gerechte straf ondergaan. In dit opzicht zijn al die onverlaten geen haar beter dan het gepeupel dat zich indertijd verzamelde rond de galg, rad en staak om met veel jolijt van op de eerste rij de terechtstelling te smaken van veelal ONSCHULDIGE sukkelaars.

Mail vanwege professor Peumans aan de KBDB:

Betreft: de door u betwiste formule in mijn hoklijst 2016-123199-09 "voor akkoord op voorwaarde dat realistische drempelwaarden vastgelelgd worden voor verboden stoffen die in de natuur voorkomen"

Het kan best zijn dat ik als lid (sinds 1986) van de KBDB niet zelf de voorwaarden kan bepalen waaronder ik mijn hoklijst wens in te dienen maar ik voel me ook niet geroepen om me BLOOT te stellen aan de buitensporige sancties en boetes die de KBDB denkt te mogen opleggen voor eventuele positieve dopingcontroles die niet te wijten zijn aan het OPZETTELIJK toedienen van verboden stoffen maar wel aan accidentele opname door duiven van verboden producten die in de natuur voorkomen.

Motivering voor mijn niet akkoord gaan met het huidig dopingreglement

Voor mij is duivensport een tijdverdrijf waar ik liefst wat plezier wil aan beleven. Momenteel valt daar echter niet veel plezier meer aan te beleven omdat het risico om betrapt ter worden op "verboden" substanties en daarvoor een boete opgelegd te krijgen, die niet alleen willekeurig toegekend wordt maar ook exessief hoog kan zijn, veel te reëel is. Mijn duiven vinden er plezier in om gebruikte koffiefilters en theezakjes van de composthoop te halen en te gebruiken als nestmateriaal. Tussendoor proberen ze ook nog hun rantsoen aan te vullen door één en ander op te pikken tussen de doornappelstruiken op een naburig veld. Dat betekent wel dat als er bij mij ooit meststalen genomen worden de resultaten quasi zeker POSITIEF zullen zijn voor caffeïne en/of atropine. Ieder weldenkend mens die een beetje met de dopingproblematiek vertrouwd is, vraagt zich af waar de verantwoordelijken voor het dopingbeleid van de KBDB hun verstand gelaten hebben toen ze caffeïne op de lijst van verboden producten geplaatst hebben. Waarschijnlijk beseffen ze in hun oneindige WIJSHEID niet eens dat als ze na die bewuste vergadering  zelf zouden gecontroleerd zijn ze POSITIEF zouden getest hebben op caffeïne en eventueel ook op theobromine (in geval er chocola bij de koffie was). Als ze dan consequent zijn met hun eigen regels moeten ze zichzelf een schorsing opleggen van een jaar met daarboven een boete van enkele honderd duizenden euro's...

Ik ben in elk geval niet van plan om mij te onderwerpen aan een dopingbeleid dat veel meer weg heeft van een INQUISIETIE dan van een eerlijke poging om de duivensport te saneren. Bonafide duivenliefhebbers riskeren zich te laten ruïneren terwijl het best mogelijk is dat de podia op allerhande kampioenschappen dreigen in te storten onder het gewicht van malafide dopingzondaars die de middelen en kennis hebben om niet opspoorbare (of niet opgespoorde) dopingproducten toe te dienen aan hun duiven. Zelfs URBANUS zou dit niet hebben kunnen verzinnen. De KBDB mag dan al denken de "dopingwijsheid" in pacht te hebben maar ondertussen maakt ze zich belachelijk naar de buitenwereld toe. De vaudeville die opgevoerd werd in dopingzaken 'Vervloesem" en "Panza", waarin het gaat om respectievelijk atropine en caffeïne, roept alleen maar onbegrip op. Buitenstaanders kunnen het niet vatten (i) hoe een VZW zich zo HARDVOCHTIG kan opstellen ten overstaan van sommige van haar leden en nog minder hoe IDIOOT duivenmelkers kunnen zijn om zich aan derdelijk absurd dopingreglement te onderwerpen.

Besluit: ik blijf vasthouden aan de clausule vermeld op mijn hoklijst. Als de KBDB meent dat het opportuun is om een procedure op te starten om mijn lidmaatschap te weigeren, het zij zo. Ondertussen gaat een goeie vriend en collega (professor aan de rechtsfaculteit) uitzoeken of de KBDB gemachtigd is om dergelijke absurde reglementen op te leggen aan haar leden. Ik zelf zal ten gepaste tijde de "duivenwereld" en de "buitenwereld" langs sociale en andere media op de hoogte houden van de verwikkelingen in deze zaak

Peumans Willy. Professor Emer. Biochemie

ANTWOORD vanwege de KBDB aan de heer Peumans. Met aangetekend schrijven dd. 7 jan. 2016

Geachte,

In de zaak in rand vermeld ontvangt de KBDB uw "hoklijst 2016-123199-09" met vermelding van volgende clausule: "voor akkoord op voorwaarde dat realistische drempelwaarden vastgelegd worden voor verboden stoffen die in de natuur voorkomen."

Uiteraard wordt voormeld voorbehoud niet aanvaard. Het is niet aan u, als lid van de KBDB, om zelf te voorwaarden te bepalen waaronder u lid wenst te worden en uw hoklijst wenst in te dienen. Ik verwijs desbetreffend naar art.2ter van VZW-wet, waarin expliciet wordt gesteld dat de statuten van de vereniging, dus in casu VZW KBDB, vrij de voorwaarden bepalen waaronder leden kunnen toetreden. Behoudens tegenbericht van uwentwege binnen de week vanaf huidig schrijven, nemen wij dan ook aan dat u niet volhardt in het gegeven voorbehoudt. Indien U toch zou volharden kunnen wij u nu reeds melden dat de procedure voorzien in art. 34 van de statuten zal worden opgestart.

Artikel 34 van de statuten stipuleert als volgt: "... De nationale raad van beheer en bestuur kan eveneens, na betrokkene te hebben gehoord, het lidmaatschap weigeren van een aangeslotene. De raad beschikt hier over de macht om alles te doen wat hij nodig acht, maar waarbij geen discriminerende of onrechtmatige houding mag worden aangenomen."

In de hoop dat één en ander niet nodig zal zijn, verblijven wij, Met voorname achting, Namens de nationale raad van beheer en bestuur.

Getekend: de nationale voorzitter Stefaan Van Bockstaele.

(20-1-2016)

 

 


 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llActueel 
» Bourges: duiven slimmer dan de liefhebber...

» De Kantlijn: zwaluwen belangrijker dan mensen

» Mit Van Hove speelt onder een schuilnaam...

» St. Vincent tegen het licht gehouden

» Gust Cristiaens recht voor zijn raap...


vakantievilla Spanje