KOM.KOM.2.0

 

Facebook stoot de OUDE media van de troon...

 

WE KUNNEN ZE ALLEMAAL BETER IN

DE STOOF STEKEN. WEGENS TOCH

GEEN ECHT EN GROOT NIEUWS MEER!

 

De oude en traditionele duivenmedia... De boekskes, de websites en de gazetten: we zouden het misschien allemaal beter in de stoof steken. Tussen ons gezegd en gezwegen: het dient tot niks of weinig meer. Enkelingen proberen er dan misschien nog hun broek mee op te houden. Maar nogmaals: het stelt niks nog voor. Het zijn allemaal zotte kosten en verloren moeite.

Reden: de SOCIALE media hebben de macht gegrepen. Geen duivenmelker of hij heeft vandaag zijn eigen nieuwskanaal. Vooral Facebook boomt als nooit te voren. Wat melkers doen, wat ze niet doen: je kunt het overal horen en lezen. Niet dat een mens daar wijzer of beter van gaat worden maar mensen willen nu één keer in hun eigen spiegel staan. Of dat verboden is? Natuurlijk niet... En misschien is eigen lof en eigen reclame misschien wel een mogelijkheid om links of rechts nog eens een duif te kunnen verkopen. Hoewel... Maar het mag dan langs de andere kant toch ook weer niet over zijn hout gaan zoals ze zeggen. Op de duur wordt het zelfs compleet belachelijk. Wil je een voorbeeld. Graag gedaan... Neem nu bijvoorbeeld zo'n kanjer als ene Ulrich Lemmens uit de bovenkant van de Kempen. Neen, geen kwaje jongen maar wel een beetje gek. Lemmens is van Facebook niet weg te slagen. Zijn hele leven is er elke dag (bijna) te volgen... Elke meter van zijn duivenmelkersbestaan laat hij mensen weten hoe het hem vergaat. Zelfs als een kraai of een sperwer boven zijn koterij vliegt: Lemmens zet het op Facebook. Ik weet het niet zeker maar ik denk dat deze jongen zelfs met een selfie-stick in zijn bed ligt... Ge moet tenslotte iets doen om wereldberoemd te worden...

Maar wil je echt de nieuwste RAGE kennen die zich straks massaal gaat aandienen. Weet ge 't niet? Ik zal het zeggen. Mensen en melkers gaan massaal de aankomsten van hun duiven in real time op Facebook ploffen... Sommigen doen het nu al. Maar omdat het camerastandpunt niet altijd heel juist gekozen is, zie je niet altijd veel bewegen. Ik durf echter te wedden dat ze daar heel hard aan gaan werken straks... Ijdelheid is nu één keer des mensen. Maar om enkel maar een blad van een boom te zien bewegen of de toppekes van de bomen... Ik zeg: dat moet beter. En wedden dat het zo zal gaan deze zomer. Rages zijn nu één keer rages die met niks te stoppen gaan zijn.

En zeg nu zelf: snap je nu waarom de oude media zich maar beter uit het feestgedruis zouden terug trekken. Juist: wegens overbodig. Een overlijdensbericht is nog zo'n beetje het enige wat ze nog hebben en wat wellicht ook nog zal kloppen. Maar meer nieuws dan dat: het is er bijna niet meer. Facebook gaat alles overnemen... En zo lang een mens daar om kan lachen, is er ook niks mis mee. Alleen zij die zichzelf veel te ernstig nemen: dat is al iets minder... En op één week zestien dezelfde plaatjes van dezelfde mensen zien... Te gek toch...

De oude media: ze kunnen echt wel met pensioen. In de stoof. (1-5-2017)

 

Wie zet dit onder zijn publiciteit, op zijn foto's en op zijn stamkaarten?

En als dat niet kan, moeten we de hele duivensport maar beter begraven!

 

I FLY CLEAN

I FLY CLEAN

I FLY CLEAN

 

We gaan het zien!

 

In Frankrijk en Nederland mag ALLES vliegen. Wij moeten binnen blijven...

Hallo, EUROPA?

 

DUIVENLAND BELGIE ZIT

OP SLOT!

 

Het mag dan al Valentijn zijn vandaag: het ziet er voor Belgische duivenmelkers niet echt goed uit. Alles wat pluimen heeft in dit land dient nog steeds OPGEHOKT te blijven. Kippen mogen niet scharrelen, duiven mogen niet vliegen... Tot nader order blijft bij ons de deur tot 10 maart op slot. Veiligheid voor alles, hoor je dan. Tsja. Twee "pestjes" in dit land en niks mag nog vliegen. Terwijl massa's jonge duiven op HOPEN zitten. Binnen of in volieres. En de liefhebbers: ze staan erbij en kijken er naar. Machteloos...

Terwijl wij ook nog eens vierkant uitgelachen worden. Waarom mogen duiven in Nederland los. En in Frankrijk... Ze gaan hier toch niet zoiets hebben als een VERBORGEN agenda, denk je dan? Ze gaan op deze manier onze sport toch geen broekje passen zeker? En wat zeggen ze daar in Brussel en bij Europa van?

Of hebben wij alleen maar brutte pech? De marktkramers van duivenmelkers blijven met hun gekweekte jongen zitten. Ze mogen niet meer naar de markt. Terwijl ze net daar een frankske proberen verdienen. En wat met FUGARE misschien? Gaan ze daar op 25 en 26 februari mogelijk duiven mogen verzamelen? Of niet...

Eén ding is duidelijk: BELGIE zit op slot. En geloven of niet maar het Voedselagentschap volgt zowaar duivenmelkers zelfs op Facebook. Mannen die durven schrijven dat ze aan het hele gedoe hun broek en hun gat vagen... Hallo, pollitie. Alles binnen houden en braaf zijn of het gaat er zwaaien. Ja, mijnheer, veiligheid voor alles. En hoe één en ander straks mogelijk gaat uitpakken... Moeilijk te zeggen. Duiven, ook jonge duiven, willen uiteraard vliegen en trainen. Daar zijn ze voor. En of heel die ophokplicht straks voor massale verliezen zal gaan zorgen? De ene zegt ja, een andere zegt neen. En wat kunnen we verder nog? Niks zeker. Tenzij bang afwachten dat er her en der geen uitbraken meer gaan komen. Want dan is onze sport al helemaal "gesjareld"... En natuurlijk komt één en ander helemaal op een slecht moment.

Maar zijn er wel goeie momenten als onheil dreigt? (14-2-2017)

 

Dopingcontroles bij duiven blijven onder vuur liggen...

Staal A postief, staal B negatief...

Heeft simpelweg te maken met een SLECHTE vermenging van het "genomen" mest...

De fout ligt niet bij het onderzoek...

 

"ALS JE GIF IN EEN APPELSIEN SPUIT EN

JE SNIJDT DIE APPELSIEN IN TWEE

GELIJKE HELFTEN GAN JE IN ELKE HALVE

APPELSIEN HETZELFDE GIF TERUG VINDEN"

 

Mensen zijn nog steeds op zoek naar DRIE dopingdossiers die kennelijk bij de KBDB in Halle in de vergetelheid zijn geraakt. Het waren er aanvankelijk negen waarvan er drie gestraft werden. Eén van die zoek geraakte dossiers heet Stefaan Vanslembroeck. Uit Diksmuide. Hij won nationaal Limoges II bij de jaarlingen... Aanvankelijk en bij een eerste dopinganalyse werd Stefaan in Zuid-Afrika positief bevonden. Zijn tegenexpertisie bleek veel later dan weer negatief. Gevolg: Vanslembroeck is en blijft winnaar. Niks aan de hand. Het kan verkeren zeker... En neen, geen kwaad woord aan het adres van deze mens uit Diksmuide.

Vraag is alleen hoe zoiets allemaal kan kunnen in een dopingonderzoek. Bij duiven. Een Leuvense prof die hele dagen met kennis van zaken "zatte" bloedstalen onderzoekt in opdracht van het gerecht, die vergifting-en drugsdelicten onderzoekt heeft daar zo zijn twijfels bij. In zijn labo valt het maar heel zelden voor dat het tweede staal iets anders vertelt dan het eerste. Bij duiven ligt dat dan kennelijk anders. Zegt hij: neem nu een appelsien die vol vergif zit en waarmee ze iemand zouden willen doden. Als ze daar gif in zouden stoppen op één of andere manier en ge snijdt diezelfde appelsien netjes in twee gelijke delen. Dan vindt je in die eerste helft gif en als je even later bij manier van tegenexpertisie die tweede helft appelsien analyseert, kom je haast elke keer bijna wiskundig zeker tot dezelfde vaststellingen. Twee keer gif dus...

En hoe kan het dan kunnen dat in duivenmest niet hetzelfde resultaat gevonden gaat worden. De uitleg is even simpel als aanvaardbaar. Het heeft alles te maken hoe meststalen GEMENGD worden. Als dat niet of onzorgvuldig durft te gebeuren mag het niet verwonderen dat je tot twee aparte resultaten komt. De vermenging van een staalname dient immers altijd en overal in gelijke delen en in dezelfde hoeveelheid in die staalname-potjes verdeeld te worden. En daar kan alleen maar het verschil in resultaat zitten, horen we. Het is niet de juiste manier om in het ene potje wat mest te kieperen en in het anderepotje ook nog een "klets"... Dan zit het hele onderzoek in heel veel gevallen op voorhand fout. En bij duiven, denkt hij, zou het zo wel eens kunnen gaan. Onzorgvuldigheid. Slechte vermenging. Met vervolgens een verschil in staal A tegenover staal B. Waarvan akte... En neen, niet het labo maakt in dit soort gevallen fouten. Zij kunnen tenslotte maar analyseren wat in het potje zit... Mogelijk een reden waarom Stefaan Vanslembroeck als een vrij man de zaal is mogen verlaten... Voordeel van de twijfel. Zo zijn de wetten...

En hoe het de vogelgriep vergaat dezer dagen? Niet echt goed... De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht. In de hoop dat er geen andere uitbraken nog gesignaleerd gaan worden. Pas dan gaan ze bij het Voedselagentschap het verhaal herbekijken. Maar eerst veiligheid voor alles. Ze kunnen inderdaad niet het risiko nemen dat een hele voedselketen in mekaar zou gaan klappen. En de duiven... Tja, binnen houden is voorlopig nog altijd het ordewoord. Alleen - en dat klopt dan weer wel - komt één en ander wel op een heel slecht moment. Melkers zouden hun jonge volkje graag op het dak of in de lucht zien. En ook niet iedereen beschikt over voldoende en ruime volieres opdat jonge duiven het noorden niet zouden kwijt raken. Wachten zeker. En nog eens wachten... Neen, prettig is het niet. (9-2-2017)

 

De sfeer zit niet echt goed in het huishouden van de KBDB...

Organisatoren willen hun eigen souvereniteit gewoon behouden...

"-Schreel moet niet in onze zakken komen zitten..."

Straffe taal bij winterdag...

 

NATIONALE INRICHTERS ZOUDEN NIKS

LIEVER ZIEN DAN DAT DIRK SCHREEL

ZO SNEL ALS MOGELIJK VERTREKT

 

De nationale maar ook de provinciale inrichters zijn de STRAPATSEN (zoals zij dat noemen) van Dirk Schreel grondig beu. De sportcomité-voorzitter: hij mag vertrekken. Hij breekt de sport af in plek van ze diensten te bewijzen, zeggen ze. En als hij ook maar ergens zijn vingers in het sportiieve gebeuren probeert te stoppen, loopt het grandioos fout en mis. Van duiven lossen zou hij niks kennen... En zijn zogezegde lossingscommissie is ook al een dode mus.

Meer dan een heel mensenleven zorgen WIJ voor sport en spel. Zeggen ze... En nu wil mijnheer ook nog eens in onze zakken komen zitten. Organisatoren als de Belgische Verstandhouding, Brabantse Unie, Luik, de Waalse Fondclub, Union, OVV en consoorten: ze willen van "dezen boer" geen eieren meer. En lessen moet hij "ons" ook niet komen geven. Schreel wil zelf de uitslagen gaan maken. Maar niet alleen nationaal. Ook wat de provinciale koersen betreft. Vandaar hebben de meeste inrichters hem finaal op de zwarte lijst gezet. En wat hij verder ook nog wil of zal beslissen: ze gaan zelfs niet meer luisteren... En zo lang hij daar in zijn pluchen zetel gaat zitten, bestaat ook nog altijd de kans dat hij alles gaat doen om de nationale vluchten ook nog eens door "zijn" KBDB te laten organiseren. Want Schreel - zeggen ze - voelt zich KBDB... Oppermachtig. Tegen zijn gat dit keer, zeggen de inrichters. Hij moet niet denken dat wij zijn "handpoppen" zijn.

Het is overduidelijk: de sfeer zit er weer helemaal en goed in. Vrienden onder mekaar: het is er overduidelijk niet meer bij. Wij het werk doen en hij de centen oprapen... Schreel mag het vergeten, zeggen ze bijna in koor. En eigenlijk zouden ze nog liever zien dat hij gewoon zou aftreden. Terwijl ze in de schoot van de KBDD er ernstig over nadenken om zelfs ook nog de leeftijdsgrens van bestuurders te gaan optrekken. Ze denken aan 78 jaar. Mensen worden nu één keer altijd maar ouder. Maar niet verstandiger wellicht... Het is overduidelijk intern de bedoeling van de KBDB om jong geweld en om mensen van gemiddelde leeftijd liefst niet toe te laten in hun bollenwinkel. Nog liever zachtjes de kaars laten uitgaan dan gezond verstand kansen te geven. Neen, de sfeer zit niet echt goed zo te zien. Terwijl de lente en de zomer nog moeten komen. Tsja. (2-2-2017)

 

Er hangt plots weer woede en ongenoegen in de lucht...

En gaat de oude geschiedenis zich herhalen...

 

CORTISONE... DE KANS IS KLEIN DAT

ZE OOIT "GEKLIST" GAAN WORDEN.

DUS...

 

Na de wansmakelijke dopingperikelen van de laatste maanden en weken lijkt het weer bijna allemaal orde van de dag. Plooien gestreken. Niks meer aan de hand. Maar, het is alleen maar schone schijn. Een stuk schade lijkt niet meer te herstellen. Mensen zijn hun geloof kwijt... En dan krijg je chaos en mensen met de meest wilde gedachten. Maar om het harteklop van veel liefhebbers te voelen, moet ge tussen de mensen durven staan. Met uw twee benen tussen duivenmannen in duivenlokalen... In ivoren torens komen ze je niks vertellen. Bij een pint wel... En dat zullen we als duivenspel geweten hebben. Vooral de snelle mannen, de jongens-van-vitesse weten wat hen morgen te doen staat. Zij gaan zich van veel dingen niks nog aantrekken. Doping, ze lachen er mee. Het kan ze niks nog schelen... Dopingcontrole krijgen ze toch niet (dat is alleen maar voor de hele groten), er kan ze niks gebeuren...

Verduisteren zeg je? Gaan ze straks niet meer doen. Bij lichten om ze in het najaar schoon en net in de pluimen en de pennen te houden. Ik ben toch niet zot zeker... Toen viel het hoge woord. De kans dat ze bezoek krijgen is klein en ze zeggen het resoluut: terug naar de CORTISONE... Spuiten en druppelen en klaar is kees. Met duiven zonder ontstekingen is en blijft tenslotte nog altijd te winnen. En de centen van Quiévrain, Noyon, Soissons, Clermont of Arras zijn evenveel waard dan wat je op een Chateauroux kunt opstrijken. Wij blijven niet gek... Zover zitten we dezer dagen. En als we toch controle zouden (?) krijgen: dan doen we toch gewoon de boeken dicht. Duiven weg, hokken slopen maar ondertussen hebben het toch maar gehad...

Dat is een verhaal wat vandaag bij duivenmannen leeft. Zij gaan het weer terug doen als vroeger en toen. Omdat ze misnoegd zijn in wat ze allemaal hebben gezien, gehoord en gelezen. Ze moeten ons geen lessen meer komen spellen. Dit is de realiteit van vandaag. Het is niet zo best maar de fabrikanten van cortisone (zeker weten) gaan straks weer goeie zaken doen.

Zover is het gekomen. Er gaan opnieuw op de vitesse kettinguitslagen uit de lucht vallen zoals het ooit geweest is. En niemand die daar wakker van gaat liggen. 't Is toch maar sport. In duivenlokalen en tussen duivenmannen hoor je dezer dagen woede. Zo ver hebben we het gebracht... (1-2-2017)

 

Robert Vanrobaeys is niet meer!

Hij is 82 jaar mogen worden...

 

ADIEU, ROBERT!

 

Robert Vanrobaeys, hij is 82 mogen worden. Nu is hij weg. Robert is een fiere Westvlaming. Rekkem was zijn thuishaven... Robert komt uit het VLAS. Toen is hij in de duivensport gesprongen. Voeders VANROBAEYS is zijn kind. In geen tijd is het een wereldspeler geworden? Bekend en geprezen... Zaken doen met Vanrobaeys is altijd een eer en een genoegen geweest. Omdat je meer eerlijkheid bijna niet meer kunt vinden. Bart en Ria en Nele en Tom hebben het levenswerk van vader Vanrobaeys op een bepaald moment in handen kunnen nemen. En Robert zag dat het goed was. Nu is hij overleden. Maar niet vergeten...

Weinigen hebben door de jaren meer voor de duivensport gedaan van Robert Vanrobaeys. En altijd met een groot en schoon hart. De gloriejaren van DE AREND... Waar is de tijd. Plezier, sport, spel. Robert heeft die weg lange jaren geplaveid. Hij is ook zijn godganse leven een mens van vele vrienden geweest.Een GOED mens...

Hij moge nu ruste in vrede. Het is goed geweest. Adieu, Robert. (1-2-2017)

 

De 35ste Olympiade is in volle zwier...

 

Belgie-voorzitter Van Bockstaele moet de duimen leggen...

Hij krijgt amper negen stemmen achter zijn naam.

 

HONGAAR ISTVAN BARDOS IS DE

NIEUWE DUIVENBAAS VAN DE

WERELD!

 

Hij had er stiekem op gehoopt. En stilletjes van gedroomd. Duivenvoorzitter Stefaan Van Bockstaele zou zo graag FCI-voorzitter worden. Duivenbaas van de hele wereld. Dat geeft een mens tenminste aanzien en respect. Jammer maar helaas. Het is gisteren in "zijn" Brussel alsnog fout gelopen. Want ene Istvan BARDOS - een Hongaar - heeft het pleit gewonnen. Hij kreeg 21 stemmen achter zijn naam. Onze nationale president moest het stellen met 9 stemmen. Kennelijk heeft het vele lobbywerk niet echt geholpen. En of de recente "schabouwelijke" dopingproblematiek daarmee te maken heeft... Wie zal het zeggen.

Wel blijft Stefaan Van Bockstaele nog wel ondervoorzitter. En zegt hij: we gaan het hele dopingprobleem in onze sport nu samen op één lijn proberen brengen. Dezelfde wetten, dezelfde reglementen, dezelfde controles. En voor iedereen en alle landen gelijk. Lijkt ons echter meer een droom dan ooit werkelijkheid. Dit durven zeggen terwijl je in eigen land de eigen zaakjes niet in de hand kunt houden... Neen, komt nooit goed. Denken we. (28-1-2017)

 

Het mag iets kosten en de zorgen die er nog zijn, zijn voor morgen...

Hoe gaat de modale liefhebber reageren op zoveel dopingschandalen?

Of blijft hij thuis?

 

BELGISCH DUIVENFEEST ROND DIE

35ste OLYMPIADE KOST ZO"N SCHAMELE

550.000 EURO. FEESTEN IN BRUSSEL

IS NIET ECHT GOEDKOOP.

 

Vanaf nu vrijdag tot zondag geeft de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond een duivenfeest. Dit ter gelegenheid van de 35ste Olympiade. In hartje Brussel. Het is niet zomaar een feest, roept president Stefaaan Van Bockstaele. De mensen, de genode gasten en de betalende toeschouwers: ze gaan niet weten wat te zien. Een feest dus. Maar wel ééntje dat volgens de KBDB zo'n 550.000 euro gaat kosten. Brussel is nu één keer niet goedkoop... En als alles loopt zoals het zou moeten lopen, hopen ze uit de kosten te komen.

Vraag is alleen wat de modale Belgische liefhebber van zo'n feest durft te denken? Gaan ze gaan of blijven ze thuis? Het hele dopingcircus van de laatste maanden en weken heeft tenslotte wel wat dingen stuk gemaakt. En nog steeds wachten liefhebbers op meer klare taal. Klopt, er zijn drie liefhebbers met morfine vrij gepleit, Poussart, Vermeulen en Claeskens werden onderhand geschorst. Maar dan zitten we nog maar aan zes "gevallen" terwijl de KBDB het eerder over NEGEN mogelijke boosdoeners heeft gehad. Zijn ze er ondertussen drie kwijt gespeeld? Of zijn die er nooit geweest? Drie dopingdossiers kwijt geraakt misschien? Vergeten? Enige klaarheid is er tot de dag van vandaag nog steeds niet gekomen. En dat is vreemd toch...

En wat moet een mens denken van sommige verklaringen en uitlatingen die sinds kort te ronde doen. Zo laat HHP Cultura kennelijk weten dat in hun Energie Power Mix inderdaad maanzaad en bijgevolg morfine zou zitten... Is zoiets in de voedingsindustrie normaal? En wat moeten ze daar bij het Voedselagentschap over denken? Duiven die morfine binnen gelepeld krijgen door dingen die in de handel zomaar vrij te verkrijgen zijn? En wordt simpel met duiven spelen op deze manier niet een heel gevaarlijke onderneming? Duivenmelkers zitten toch niet te wachten op schorsingen van drie jaar en ook nog eens hoge boetes? Ge krijgt zoiets toch nooit uitgelegd aan je vrouw of je kinderen... Als simpel duivenspel nu ook al Russische roulette kan worden. Onverwacht en onvoorzien een kogel door je kop...En wie gaat er nog ooit één zak duivenvoer bij bijvoorbeeld Matador durven kopen? Of één emmerke grit-of mineralenmengeling bij HHP Cultura...

Maar nu eerst drie dagen feesten zeker? De rest van de zorgen zijn voor morgen! (25-1-2017)

 

Na één dag is er toch teken van leven gekomen...

EDDY NOEL: HIJ IS ER NOG!

Eddy Noel, de grapjas, liet ons deze morgen in een kort sms-je weten dat hij (nog) niet van de aardbol verdwenen was. En (volgens hem) is hij voorlopig (?) nog altijd in dienst bij MATATOR. En laat hij ook nog weten: als ik niet op de stand van Matador zal zijn tijdens de Olympiade... Dan lig ik wellicht in het ziekenhuis. Voor een operatie aan mijn been. OUD worden, schrijft hij nog. Voor een goed begrip! (20-01-2017)

 

Meer vragen dan antwoorden.

Nog steeds...

 

Heeft Zuid-Afrika de JUISTE erkenning om BELGISCHE doping te onderzoeken?

Hij is normaal altijd en overal bereikbaar. Hij bekijkt om de drie minuten zijn mobiele telefoon, zijn mails en zijn messenger-berichten... Nu: GEEN antwoord.

Is Eddy NOEL nu ontslagen als voedingsadviseur van MATADOR... Geen idee.


HIJ IS (HEEL ONGEWOON) VAN

DE AARDBOL VERDWENEN! GEEN

ENKEL TEKEN VAN LEVEN VOORLOPIG.

EEN BEETJE RAAR?

 

Onze geliefde sport ligt in een bed van treurnis. En of ze ooit de lakens nog zuiver gaan krijgen: dat is maar zeer de vraag. Komt daar nog eens bij dat duivenliefhebbers echt niet meer weten wat ze moeten denken... Ze staan 's morgens op met twijfels en 's avonds gaan ze slapen met wanhoop. Is het sop de kool nog allemaal wel waard, vragen ze zich af. En dan te weten dat er in een sport niks zo gevaarlijk is dan verwarring... Zijn de dingen waar die ze horen? Die ze misschien lezen en opvangen. Onze sport weet het niet meer...

En in Halle weten ze het ook niet meer. Omdat klare taal niet hun handelsmerk is. Als een sport zich in duizend bochten dient te wringen om de tijd te rekken en alle stormen te overwinnen... Neen, dat komt niet goed. En hun Olympiade die ze straks met veel bombarie in de hoofdstad van Europa gaan houden... De gewone man in de straat: hij gaat niet komen. Hij gaat thuis achter de "stoof" blijven zitten. Omdat er vandaag gewoon geen WAARHEDEN meer zijn... Zover is het gekomen: een heel groot part van de modale liefhebbers: ze voelen zich "gepakt" en "geflikt". Wie en wat moet een mens nog geloven? En stel je maar eens voor dat straks in Brussel een pak heethoofden het kot op stelten zouden zetten...

Gisterenavond dan... We ontvingen plots dezelfde berichten waarin gezegd werd dat Eddy "Maanzaad" Noël zou ontslagen zijn bij Matador. Wegens als Belgisch voedingsadviseur zijn boekje te buiten gegaan. Hij zou (?) geen mandaat hebben gekregen vanuit Duitsland om Matador zomaar in een dopingverhaal te slepen. Noël die zonder omwegen en bij herhaling beweerde dat maanzaad en morfine de schuld van Matador is geweest... Het zou te ver gegaan zijn. Alleen zijn geruchten geen bevestiging. Er wordt zoveel gezegd toch. Wat hebben we dan maar gedaan? We zijn het hem simpelweg zelf gaan vragen... Deze morgen. Kwart voor tien... Klopt het Eddy? En laat iets weten... Wie we evenwel niet hebben gehoord? Juist: Eddy Noël. Hij die altijd op elk moment voor het minste belt, beschikbaar is en doorgaans ook nog zegt waar het op staat... Hij is niet bereikbaar. Hij geeft geen enkel antwoord. Kortom: Eddy Noël komt niet uit zijn kot. Resultaat: wij weten bijgevolg niet of de geruchten kloppen? En of hij nog in de tent van Matador op de Olympiade zal staan... Of hij voedingsadviseur af is? We weten het niet. Omdat hij gewoon geen teken van leven geeft. Punt, andere lijn...

Maar nog een serieus probleem dat de kop opsteekt? In de wandelgangen van duivenadvokaten gaat het gerucht dat alle tot nu toe in Zuid-Afrika gedane dopingscontroles wel eens NIET rechtsgeldig zouden zijn. Reden (zeggen ze): er zou geen akkreditatie zijn... Niet in België en ook niet in Europa. Onderzoek (zeggen ze) dient te beschikken over een ERKENNING. En die zou er niet zijn. Althans niet in een rechtsgeldige vorm voor België en bij uitbreiding alle Europese lidstaten. Kennelijk zijn labo's van gelijke orde één en ander gaan aankaarten bij het Voedselagentschap en bij Dierenwelzijn... Maar hoe daar het kwartje zal gaan vallen, blijft voorlopig nog wachten. Zou het mogelijk kunnen dat ze ook op dat vlak bij de KBDB een foute keuze hebben gemaakt? Waarom moesten ze met hun meststalen speciaal naar Zuid-Afrika? En hebben ze de regelgeving terzake wel goed en grondig bekeken? We zijn gegaan voor de prijs, zegde Dirk Schreel ooit. België is veel te duur. Maar kun je zomaar mensen naar de slachtbank voeren en ze voor doping bestraffen als zou blijken dat Zuid-Afrika de KBDB nergens rechtszekerheid kan bezorgen? Zuid-Afrika en de regelgeving in België of Europa zouden twee verschillende werelden zijn... En ook dat probleem zou ook nog wel eens op het bord kunnen komen...  En misschien kan vervolgens het hele dopingverhaal dat ze ooit in Halle met RODE inkt hebben geschreven mogelijk op de schop. En dan? Maar zuivere en klare koffie moet hieromtrent kennelijk nog geschonken worden. Het gaat bekeken worden, horen we. En wie leeft zal zien... Maar zeg nooit meer nooit in de duivensport.

Komt daar nog eens bij dat op dit eigenste moment zelfs leden van de beheerraad zich vragen zijn beginnen stellen? Panza nog steeds, Poussart ook... Walen willen klaarheid. En duidelijkheid. Maar hoe dit verder gaat keren of draaien: geen idee. Wat wel zeker is op dit eigenste moment: katten vinden in onze sport hun jongen niet meer. Terwijl duivenmelkers echt niet meer weten wat ze nog moeten of kunnen geloven. Zelfs de sociale media kunnen (bijna) niet meer volgen... Voor, tegen, gestamp, verwijten, getoeter... Het is gewoon niet meer te volgen. Maar vooral niet goed voor de toon en de teneur... (19-1-2017)

 

Haat, nijd, achterklap en liegen en boksmatchen

hebben geen enkele zin als we nog een toekomst

willen hebben...

 

Op deze manier kan het echt niet verder toch?

Doping heeft de duivensport in een mijnenveld gemaneuvreerd...

Worden we alleen maar slechter van!

Wij zijn toch geen sport (of een "spelleke") van slachtoffers en criminelen? Kunnen we toch niet willen...


DE KBDB HOORT DRINGEND HAAR

CRISISCOMMUNICATIE UIT DE

KAST TE HALEN...  OPEN EN

EERLIJK...

 

Hoe lang moet je nadenken, wikken en wegen voor je een duivenmelker op doping kunt betrappen. Voor drie onder hen geeft het bijna een godganse zomer geduurd... Zo werd Rudi Vermeulen uit Veldwezelt bij zijn nekvel gegrepen wegens amfetamines gevonden. Pepmiddelen zeg maar... Hoe het zover is kunnen komen? De Limburger snapt er niks van. Hij is maar een gewone "voeger" in de bouw die voor zijn plezier met duiven speelt.

Ook Jo Claeskens uit Willebroek heeft er ook alles aan proberen doen om zijn onschuld qua doping proberen bewijzen. Hij is zowaar naar prof Jan Tytgat in Leuven gestapt. OF hij dat effen wilde bekijken. Er zou in zijn duiven en in de mest FLUFENAMINEZUUR gevonden zijn. En wat stelt Jan Tytgat: daar gaat een duif nooit sneller van vliegen. In de normale mensenwereld worden dit soort zaken humaan gebrukt tegen kneuzingen, ontwrichtingen, verstuikingen en pijn. Zouden de duiven van Claeskens zijn duiven hun poten hebben verstuikt? Drie jaar effectieve schorsing en tienduizend euro boete: het is niet niks toch... En zijn ze bij de KBDB zoveel slimmer dan Jan Tytgat? En waarom wordt het ene advies wel dan niet van de mat geveegd?

Maar er is dan verder ook nog de affaire Poussart. Atropine... Voor dit zogezegde vergrijp wordt Bourges-winnaar Poussart gestraft terwijl op hetzelfde moment Parick Vervloesem uit Rijmenam voor dezelfde feiten zijn schorsing ziet opgeheven. Hij mag weer spelen, ze hebben zijn straf van tafel geveegd. Terwijl Poussart dan weer geschorst wordt... Honderd vragen, geen antwoorden. Logica zonder logica... Tot we ook nu weer plotsklaps een mail op ons bord kregen... De kwade en ontgoochelde liefhebber in kwestie heeft het over een schertsvertoning die 11de januari. Hij schrijft woordelijk wat volgt:

"-Eind 2014 had ik toevallig een gesprek met de heer Piet Blancke op een etentje van Pipa om de verkoop van de duiven van Gaston Van De Wouwer te vieren. Toen ik hem vertelde dat ik overuigd was van de ONSCHULD van Vervloesem antwoordde hij mij op hautaine wijze dat hij HONDERD PROCENT overtuigd was van een bewuste dopering omdat de grenzen zwaar overtroffen waren. Op de vraag hoe hij dit kon weten aangezien hij op dat moment geen enkele functie had bij de KBDB vertelde hij mij met opgeheven hoofd dat er nog verschillende positieve gevallen waren die in de komende maanden een schorsing konden verwachten. Tot mijn grote verbazing is het na de zaken van Panza en Vervloesem verbazend stil geworden. En zijn die andere gevallen in rook op gegaan.

Na dit gesprek heb ik steeds met de vraag gezeten: Wat is de rol van Piet Blancke bij de veroordeling van Panza en Vervloesem en hoe kon hij in godsnaam de waarden kennen??? Nu lees ik vandaag weer (11 januari) dat ALLEEN de heer Philips van de KBDB op de hoogte is van de grenzen en de gemeten waarden terwijl in 2014 zelfs een BUITENSTAANDER op de hoogte was. Heeft Piet Blancke in 2014 de KBDB overtuigd om Panza en Vervloesem te straffen? En heeft diezelfde persoon nu het verhaal van Matador wel als geldige reden aanvaard om de morfine-zondaars VRIJ te spreken?

Ik kan mij niet van het idee ontdoen dat er hier en nu vuil spel is gespeeld en men in 2014 wat overhaast te werk is gegaan.

Getekend: een gedegouteerd KBDB-lid. "

Doping en duiven: met alle respect maar het gaat onze sport op termijn geen goed doen. De wind en de storm die nu woedt zou beter zo snel als mogelijk uit de lucht gehaald worden. Alle verhalen blijven alsmaar zitten in achterkamertjes en donkere krochten. En nogmaals: als liefhebbers simpelweg niks fout gedaan hebben maar alsmaar in opspraak blijven komen... Is het aan de KBDB om dit soort zaken juist en rechtmatig te communiceren. Maar begint het daar al niet? is het daar allemaal al niet lang compleet de foute kant uit gegaan. Zelf komen ze eerst buiten met NEGEN dossiers... Vorige woensdag bleken het er nog (maar) drie te zijn... Op deze krakkemikke manier krijg je zaken toch niet zuiver... De KBDB moet dringend haar crisciscommunicatie uit de kast halen om de waarheid en de juiste dingen te zeggen. De verziekte sfeer moet uit de lucht. Eerlijk, open en oprecht...

Zo hoort het te gaan. En nog dringend ook. Doping is nu één keer geen zaak van tussen pot en pint. (15-1-2017)

 

Zijn ze in Halle enkele dopingdossiers kwijt gespeeld...

Ze hebben het bij minister Weyts over NEGEN gevallen...

In de Commissie van Dierenwelzijn hebben ze ook negen "gevallen"...

 

KAN IEMAND NOG

VOLGEN?

 

Het ziet er naar uit dat de KBDB bezig is zich nog meer in nesten te werken. Want wat zegt Rudi Hendrikx van Pitts: er zijn geen DRIE maar NEGEN dopinggevallen aan de orde. En negen is geen drie... En waarom die stelling echt wel kan kloppen: heel simpel. De KBDB is zelf in hoogst eigen persoon met deze NEGEN dossiers naar Dierenwelzijn en naar minister BEN WEYTS gestapt. NEGEN dus... En als ge dan verder de notulen van een hoorzitting in het Vlaams Parlement ziet en bekijkt, hebben ze het daar altijd gehad over NEGEN GEVALLEN...

Informatie die ze van de KBDB hebben gekregen. En als ge dat niet gelooft is er ook nog steeds de Commissie van Dierenwelzijn. En in diezelfde commissie heeft Sabine VERMEULEN, Vlaams volksvertegenwoordiger van NVA, ook nog eens één en ander goed bekeken. En ook daar is het altijd gegaan over NEGEN gevallen. Ook over het WAC is daar gepraat. In die zin dat volgens de KBDB datzelfde WAC wel mag adviseren MAAR het kan en mag de KBDB niet binden inzake de stipte en juiste uitvoering van het eigen dopingreglement.

Gevolg: hoe kunnen ze vorige woensdag bij de KBDB aan DRIE dopinggevallen komen terwijl ze het zelf altijd hebben gehad over NEGEN casussen. Kan iemand nog volgen? Zouden ze mogelijk dossiers kwijt geraakt zijn? Ergens uit de kast gevallen? (14-1-2017)

 

Doping en morfine...

Een eerste verklaring is een feit. "-Morfine zit in die "emmerkes" van DHP. We hebben dat kunnen bewijzen..."

Awoe-geroep tijdens een kampioenendag!

Hoe groot kan ontgoocheling zijn?

 

"IK WIL NOOIT GEEN KAMPIOEN

MEER ZIJN!"

 

Vorig weekend... Een mens uit de buurt van het morfine-verhaal moest zijn bokaal komen afhalen op een plaatselijke kampioenendag. Normaliter krijgen kampioenen op zijn minst waardering en applaus. Iedereen dacht: die gaan echt niet durven komen. Mis poes... Eén man was er wel. Best wel wat ongemakkelijk en hij werd ook niet echt vriendelijk bekeken.

Tot hij in de loop van de plechtigheid toch op het podium klom. Een bokaal is een bokaal zeker? Ge moet als duivenmelker toch iets in je kast kunnen zetten... Maar toen liep het plots helemaal fout en uit de hand. Amper was de naam gevallen of in de zaal begonnen liefhebbers AWOE te roepen. Maanzaad ook... Awoe. Het zaaltje werd kil. En de man in kwestie overduidelijk kwaad. Waarom krijg ik geen applaus? Op zijn gezicht verscheen woede en ontgoocheling... Hij stapte van zijn melk de zaal in. Ik/wij hebben niks fout gedaan, zegde hij. En van waar komt die morfine dan?

Toen viel het hoge woord. "-Wij halen en bestellen tijdens het seizoen van die emmerkes van DHP. Je weet wel: zo'n emmerkes met wat van alles in. En daar zijn wij mee "gesnapt"... Daar en nergens anders zit kennelijk die morfine in waarvan sprake. En neen, wij hebben niks fout gedaan. Wij wisten het ook niet. En we hebben dat kunnen bewijzen..." Maar is en blijft een liefhebber niet verantwoordelijk voor wat hij zijn duiven geef... Daar bestaan toch reglementen voor... Einde verhaal. De man in kwestie heeft met zijn bokaal het pand verlaten... "-En waarom komt ge nu met deze uitleg af?"

Tsja, alles en veel kan kunnen wellicht. Maar wat als een verdeler van zo'n soort emmerkes MORFINE in zijn emmers heeft zitten... Wat dat gezongen? Wie moet dan op de blaren zitten? De liefhebber, de verkoper-producent van dit soort miserie... En in Zuid-Afrika kunnen ze ook niet weten op welke manier misschien verboden stoffen in meststalen terecht komen. Zij kunnen alleen maar analyseren en meten...

Tsja!

Gisteren (zie onder) nog met Patrick Vervloesem gepraat. Na twee jaar op het strafbankje, nu weer in ere hersteld. Eén jaar gratie gekregen. Na onderling overleg. Maar toch viel ons - echt waar - nog iets heel raars op. De meeste duivenmelkers: ze spelen ALTIJD voor winst. Goeie duiven, slechte duiven. Ze hopen en ze bidden dat ze ooit ergens gaan kunnen winnen. Maar wat zegt Vervloesem tussen neus en lippen: "-Eigenlijk wil ik nooit geen kampioen meer zijn. Ik ga misschien voor "lap" nog wat duiven mee geven. Simpelweg voor niks. Maar al dat geraas en al dat gedrum om toch maar ergens te geraken. Ik denk dat ik het niet meer ga kunnen opbrengen. De miserie is wat ons betreft veel en veel te groot geweest." Als dat geen straffe en opmerkelijke taal is... Hoe diep en hoe zwaar moet een mens dan ooit ontgoocheld zijn geweest in heel die duivensport? Echt waar, dan moet het verdomd heel diep gezeten hebben. Vervloesem heeft tenslotte in Brabant ooit op het hoogste podium mogen staan. Hij heeft bekers, titels en Brabantse kampioenschappen gewonnen. En nu wil hij geen kampioen meer zijn...

Hoe hard kunnen woorden zijn? En hoe groot de ontgoocheling? En hoe groot het gevaar om misschien ooit wel in zo'n zelfde valkuil te trappen?

"-Ik wil geen kampioen meer zijn!" Dit soort woorden gaan toch door merg en been! Moet de hele duivenmelkerij niet heel dringend compleet heruitgevonden worden? Op menselijke leest... (13-1-2017)

 

Zouden ze bij de KBDB dan toch de pedalen kwijt zijn?

Wie kan het hele dopingverhaal nog volgen?

 

PATRICK VERVLOESEM (RIJMENAM) HEEFT

VERGIFFENIS GEKREGEN TERWIJL OLIVIER

POUSSART (VAULX) DAN WEER WEL EEN

DOPINGSCHORSING AAN ZIJN BROEK HEEFT...

 

Patrick en Bieke Vervloesem uit Rijmenam hebben vorige week vanuit Halle een "schoon" briefke gekregen. Hun eerdere DOPINGSTRAF werd door de KBDB van tafel geveegd. Ze hadden eerder DRIE jaar aan hun broek gekregen... Nu zijn ze vrij. Na twee jaar van "dikke" miserie zijn ze plots weer vrije mensen.

U zult zich het verhaal nog wel herinneren. Dik twee jaar geleden kregen ze in Rijmenam plots bericht dat ze aan "de" doping hadden gezeten. In de meststalen van hun duiven hadden ze in Zuid-Afrika ATROPINE gevonden. Zowel in A als in B. En vermits atropine doping is, zullen ze bij Vervloesem het zaakje wel willen belazeren hebben zeker? Een schorsing van drie jaar werd uitgesproken plus een boete van (jawel) vijftienduizend euro. In Rijmenam vloog het dak eraf. Rechters en rechtbanken zijn zich toen over deze feiten gaan bezinnen... Het is nooit goed gekomen. Tot meester Hoebrechts finaal nog één keer naar Halle is gestapt... Er werd uiteindelijk samen een akkoord gevonden. Ieder zou zijn eigen kosten betalen, voorzitter Stefaan Van Bockstaele was zo vriendelijk om de boete van 15.000 euro van tafel te vegen en zegde hij: mijnheer Vervloesem, u mag vanaf nu weer met duiven gaan spelen. U bent weer een vrij man.

Of deze strafvermindering nu in Rijmenam als een onverwacht kado is aangekomen? Niet echt... Want zeggen Patrick en Bieke Vervloesem: "-We gaan daar toch nog eens moeten over nadenken. Of we weer met duiven gaan spelen? Dat is nog lang niet zeker. We zitten tot op de dag van vandaag tenslotte nog met heel dat gevaarlijke dopingsreglement in ons maag. Ge moet je voorstellen: wij zijn zwaar gestraft geworden voor dingen waar me niks mee hadden... Nog vandaag is atropine voor ons ongrijpbaar en nog altijd latijn. Wij hebben in die twee jaar wel veel geleerd en zien voorbij komen maar denk je nu echt dat ik ooit op zoek ben gegaan naar iets wat ik simpelweg niet ken. Dat ik dingen ben gaan geven aan die duiven om ze straffer en harder en sneller te laten vliegen? Neen, ik heb gewoon het simpele duivenvak van vader geleerd. En die zegde altijd dat er maar twee soorten van duiven zijn: goeie en slechte. En ge moet de goeie houden en de slechten wegbrengen. En zo moet je beginnen kweken. En als ge dan veel geluk hebt, kun je mogelijk een klein handjevol wat betere prijsvliegers kweken. Maar dan nog zonder garantie...  Ja, ik heb alles van mijn vader. Of ik mij zelf dan zoveel dingen kan aanrekenen? Niet echt... Ik ben misschien voor wat meer uur en tijd gaan zorgen, een beetje meer en harder trainen en voor het overige ben ik wel gaan polsen waar ik misschien wat betere soort op de kop kon tikken. Maar nogmaals: wij hebben ons nooit met pillekes of fleskes bezig gehouden... Tot we toch het haasje zijn geworden. Voor mijn vader is dat een "krak" geweest... Hij wou of durfde van pure schaamte niet meer de deur uit. En mijn vrouw en ik: wij zaten hier te zitten. De ene keer kwaad op alles en iedereen, dan weer ontgoocheld en van de kaart... Als doping een helle tocht is: wij weten het nu... En die duiven? Tsja, die zitten hier nog altijd te zitten. Maar echt spelen... Moeilijke zaak denk ik. Weet ge wat we misschien wel gaan doen... Wat duiven lappen, wat duiven weer trainen en ze leren. Lapvluchtjes voor 't plezier. Spelen voor prijs zien we niet direct zitten. Maar ge kunt ze ook meegeven zonder klok en zonder poulage of geldgewin. Puur en simpel amusement. En zeker zo lang dat dat hele dopingreglement niet serieus op poten staat. Ge zult wel snappen dat wij een duivelse schrik hebben gekregen. Maar een beetje duivenplezier hebben hier rond het huis en in de tuin... Dat zou nog wel kunnen. Maar nogmaals: voor de knikkers gaan we niet meer meespelen, denk ik."

En wat dan met Olivier Poussart. Bourges jaarlingen gewonnen. Ook atropine. Een gelijkaardig verhaal als Vervloesem. Poussart kreeg wel drie jaar op zijn dak (waarvan twee jaar voorwaardelijk) en 2.500 euro boete.

"-Olivier ligt in de touwen," zegt Patrick Vervloesem. "Hij heeft mij enkele keren gebeld. Niks gedaan en toch ook gevangen. Pasop, ik kende hem vroeger niet. Nu wel... Olivier is een schat van een mens. Vijftig jaar, vader en schrijnwerker. Nooit durven dromen dat hij ooit Bourges zou gaan winnen, nooit één hoog woord... Hij speelde voor zijn plezier. Duivenspel was ten huize Poussart gewoon een weekend-bezigheid. En een manier om onder de mensen te komen. Toen ik mocht horen dat ze onze straf zouden opheffen, heb ik nooit durven vermoeden dat ze Poussart ooit zouden straffen. Dat valt toch ook niet te rijmen. Daar zit toch geen enkele logica in. Wij mogen weer spelen en Olivier Poussart stoppen ze voor identiek dezelfde feiten nu in de gevangenis... Ik weet echt niet wat ik daarvan moet denken. Maar één zaak weet ik wel: Poussart zit in zak en as. Hij weet het niet meer. En zijn vrouw ook niet. Hij stond laatst nog te wenen aan de telefoon... Misschien moeten ze in Halle dat hele zaakje toch nog eens goed en grondig bekijken, denk ik dan. Hoe kun je nu gesttraft worden door een dopingreglement dat alleen maar met haken en ogen in mekaar steekt. Poussart verdient dit trieste lot niet. Hij is slachtoffer zoals wij dat twee jaar geweest zijn. En dat kan toch niet zomaar kunnen... Ge denk nu toch niet dat die schrijnwerker in China, in Japan of Tailand een fles atropine is gaan kopen... Hij is gewoon - net als wij - simpelweg de pineut van een systeem dat niet deugd. Van geen kanten..."

Vervloesem mag weer spelen, Poussart staat te voet. Voor hetzelfde verhaal. Is er nog iemand die hier een touw aan kan vastknopen? (12-1-2017)

 

11 februari zou wel eens een historische datum kunnen zijn in de geschiedenis van de duivensport.

 

MOGELIJK GAAN DE DOODSKLOKKEN

MORGEN AL BEGINNEN LUIDEN...

 

Als de nationale bestuurders van de KBDB morgen in Halle met geen GOED verhaal kunnen komen, is de duivensport DOOD. Als hun persconferentie omtrent doping durft te rammelen als een bus, is de duivensport DOOD. Maar wat kan een mens eigenlijk verzinnen om een verhaal recht te breien. In Halle hebben ze tenslotte zelf een RODE lijst netjes op papier gezet, ze zijn ook nog eens zelf gaan "klappen" in Zuid-Afrika omtrent mogelijke "vervuilende" waarden ofte contamanatie... Nu zitten ze met dopinggevallen en ze gaan daar (zeggen ze) niks mee doen.

Wat kan een mens verder nog verzinnen om dit recht te praten. En wat kan de ware reden zijn waarom in de zogeheten morfine-zaken Matador alle verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Heeft iemand al ooit meegemaakt dat een bedrijf zich zomaar in de eigen voet gaat schieten? We zouden één en ander misschien nog kunnen snappen indien alle fabrikanten van duivenmengelingen front hadden gevormd. Indien ze ALLEMAAL zouden gezegd en geschreven hebben dat het hen mogelijk ook had kunnen overkomen. In meer en mindere mate kopen ze bijna allemaal hun granen en zaden bij twee en dezelfde traders-groothandelaren... En hoe verklaar je dan dat alleen Matador positieve morfine-gevallen zou hebben afgeleverd? Zijn ze elders dan misschien slimmer, misschien voorzichtiger of kennen ze mogelijk beter hun vak?

En wat gaan we morgen te horen krijgen in de zaken waar het kennelijk om atropine-vervuiling gaat? En hoe kun je het gebruik van ontstekingsremmers proberen verkopen? Gaan daar dan wel straffen vallen? Gaan daar wel mensen geschorst worden? Als twee jaar geleden de hoofden van Vervloesem en Panza (atropine en caféine) voor drie jaar op de kapblok werden gelegd... Wat gaan we morgen dan horen?

Tenzij ze bij de KBDB gaan zeggen en bekennen dat ze van heel die dopingproblematiek zelfs niks zouden kennen en weten, dat ze van zichzelf gaan durven zeggen dat ze eigenlijk onbekwame amateurs zijn op een terrein waar ze geen verstand van hebben. En denk je dat ze gaan durven zeggen dat ze in een wereldje van eigenbelangen zijn terecht zijn gekomen waar ze geen neen durven tegen zeggen. En als dat zo zou zijn, is de rest van het verhaal vrij simpel. Dan horen de nationale bestuurders van de KBDB in blok de eer aan zichzelf te houden. Ontslag is dan de enige uitkomst bij gebrek aan durf, kunde en daadkracht... Maar de kans is klein dat ze op een persconferentie open en bloot hun gezicht gaan willen verliezen. En ja, misschien hebben ze om redenen van eigenbelang en van lijfsbehoud wel nagedacht over de dopingproblemen die ze op hun bord hebben gekregen en waar ze geen weg mee weten. Maar hebben ze tegelijk ook nagedacht aan die duizenden mensen die eigenlijk nog graag met duiven zouden willen spelen. Maar in deze kontekst geen enkel vertrouwen meer hebben in het hele gebeuren? In bijna elke sport zijn de spelregels duidelijk en bij overtredingen de straffen bekend. Alleen in de duivensport (wat al lang geen sport meer is) kan het niet op deze zelfde manier. En omdat de kaarten morgen gaan liggen waar ze zullen liggen, zijn we vanaf morgen een ZIEKE sport. Een (bijna) DODE sport... En diverse mensen hebben daar hun handtekening onder gezet. Een handtekening die verregaande gevolgen zal hebben... Duivenspel was al afgegeleden tot een soort WILDE WESTEN waar mensen alleen nog maar met zichzelf en hun eigen belangen bezig waren. En een weg terug gaat er nooit meer zijn...

En neen, niks of niemand hoeft morgen voor ons op het schavot, wij hebben geen enkel leedvermaak met drama's maar het hele spel dat onderhand gespeeld is, is er één van WALGING en GROTE schande. En in zo'n tuin der lusten willen we echt niet meer wandelen. Op plekken waar zelfrespect geen enkele betekenis meer heeft daar hoef je tenslotte ook niet meer te zijn. Mogelijk gaan de doodsklokken morgen al beginnen luiden... Omdat er geen goed verhaal gaat zijn. (10-1-2017)

 

We zijn nu zover...

17.000 nog hobby-spelers worden alsmaar in hun gezicht uit gelachen...

Zo kan het echt niet meer verder...

 

DUIVENSPORT IS VANDAAG HET

BEGRIP "SPORT" NIET MEER

WAARD...

 

Neen, natuurlijk niet. Er is niks mis met ene Gaby Vandenabeele uit Dentergem. Hij is een goeie duivenmelker, een goeie boekhouder en een goeie duivenkweker wellicht. Alleen hoort hij niet meer thuis in het wereldje van de modale duivenliefhebber. Vandenabeele vliegt al lang in de wolken. Je zult maar in Dentergem effen gaan aankloppen. Kan ik iets kopen, Gaby? Ik zou graag net iets beter proberen spelen straks en morgen... Kan het? Ja, het kan... Tegen een prijs van 18.765 euro per jongske. Want dat is sinds gisteren de gemiddelde prijs die Vandenabeele kreeg voor een kladje van 17 duiven op het internet.

75.000 oude Belgische franken per duif. Kun je nog volgen. Heel veel mensen moeten voor zo één duif haast een VOL jaar werken. En wie toevallig werkloos is geworden, hoort voor één duif zowaar anderhalf jaar te sparen... Zouden we dan toch niet beter stoppen met te zeggen dat duivensport nog een VOLKSSPORT is? En is het niet eerder een sport van en voor heel rijke mensen geworden? Al lang niks meer voor de modale en gewone mens... Let wel: niks tegen Vandenabeele. Maar hoeveel mensen gaan niet denken: ik zal er maar beter mee stoppen zeker? Ik kan op deze manier toch nooit nog volgen. De ontgoocheling zakt gewone mensen toch in de schoenen. Omdat duivensport geen sport meer is. En al lang geen spel meer. Het volksvermaak is compleet weg en uit de lucht... Duivensport is een buitensporige zaak geworden. Op alle vlakken. Doping lijkt tegenwoordig (bijna) te mogen, er gebeuren al maanden vreemde en heel rare dingen... Met dank aan een soort graaicultuur waar de hobby-melker al lang geen boodschap meer aan heeft. En de vraag is of ge als hobbyspeler nog plezier kunt hebben in zo'n soort wereldje?

En is de tijd niet aangebroken om mensen te verenigen (die nog willen) in een soort amateurs-bond. Een liefhebbersbond voor gewone duivenmelkers. En laat de profs het dan verder maar tegen en onder mekaar uitvechten. Dat er op zijn minst iets moet gebeuren, wordt elke dag alsmaar duidelijker. En zeker voor diegenen die nog een paar jaren plezier willen hebben aan een kot duiven in hun tuin en wat vrienden in de kroeg. En als dat niet kan, ga je maar beter samen met je vrouw een beetje fietsen in 't weekend.

Duivensport is vandaag het woord SPORT niet meer waard. (3-1-2017)

 

DOPING IN HET LAND

 

Gommaar verbruggen: "Dit is het einde van de duivensport..."

Ulrich Lemmens: "Ik zou ook stoppen. Maar het is mijn broodwinning. Dat is mijn probleem..."

De opzegbrief van een duivenmelker met vijftig jaar dienst...


DE BEER IS LOS. HET

KOT STAAT OP STELTEN!

 

Gommaar Verbruggen uit Kaggevinne-Scherpenheuvel is geen bullekak. Integendeel. Hij is een groot kampioen maar boven alles een NOBEL man. Verbruggen is nooit iemand van onnozelheden en ZOTTE kuren geweest. Maar nu is hij wel heel kwaad. Wegens de schertsvertoning van doping ten huize van de KBDB. Kennelijk mogen zelfverklaarde kampioenen DOPING geven, maanzaad of te veel morfine in het bloed hebben. Bij de KBDB vinden ze dat niet zo heel erg... Want laten ze weten via Pitts: we hebben ze maar vrij gesproken. Wat zegt Gommaar Verbruggen in enkele zinnen?

-Pipa is te machtig. Piet Blancke verzorgt DNA-stalen voor Pipa en zetelt ook nog eens in het WAC. Dat kan toch niet. En doping is toch een zaak voor Dierenwelzijn... En vervolgens: dit is het EINDE van de duivensport.

Tsja, we zijn duidelijk nog niet helemaal thuis. En de BEREN zijn nu echt wel los. Als ge volgens de KBDB-reglementen DOPING geeft en betrapt wordt, ben je de pineut. In Halle - zeggen honderden liefhebbers - hebben ze gewoon het lef gehad om hun eigen reglementen in het voordeel van DRIE groten zomaar in de vuilnisbak te kieperen. Eigenbelang, vriendjespolitiek, je zegt het maar... En als ge bijvoorbeeld Facebook hoort en ziet en leest, gaan ze bij de KBDB nog niet meteen een gezellige Olympiade tegemoet. Er zou wel eens oproer kunnen zijn en komen... Monikken die eigenlijk GELIJKE kappen zouden moeten dragen. Eigenbelang lijkt sterker dan het reglement...

En nu al zie je de eerste liefhebbers afhaken. Neen, ze willen in dit circus niet meer spelen. Ze houden de eer aan zichzelf. Ze gaan stoppen. Zelfs Ulrich Lemmens uit Balen laat weten dat hij ook zou stoppen maar zegt hij: ik moet met duiven mijne kost verdienen. Ik ben een prof... Ene Louis Van Riet uit Kapelle o/d Bos stuurt ons dan weer meteen zijn OPZEGBRIEF aan de KBDB door. Per mail en per 31 december laatst. En die mail leest als volgt:

Geachte Heren van de KBDB,

Ik ondergetekende Louis Van Riet, Mechelseweg 418/4 1880 Kapelle op den Bos (212960-45) wens geen lid meer te zijn van jullie vzw KBDB en vraag dan ook schrapping uit jullie ledenlijst. Ik wil benadrukken dat dit voor mij persoonlijk van toepassing is. Dus niet voor Hok Cleirbaut als dusdanig.

Niettegenstaande ik geen verklaring of rekenschap hoef te geven door dit drastisch besluit, doe ik het toch. Bij deze kan ik zeggen dat de emmer "VOL" is wat betreft de dopingproplematiek en de sancties die hierop volgen. Zonder rekening te houden met de benadeelde liefhebbers. Zowel financieel als sportief, door het op een ONRECHTMATIGE manier verkregen glorie en het winnen van NATIONALE wedstrijden. Als zowel bewezen is dat er MORFINE werd gevonden in zowel A als B staal is het heel duidelijk dat er gesjoemeld is geweest. Of dit bewust of onbewust is gebeurd doet niks terzake. Hoe moeten de eerlijke en sportieve liefhebbers zich voelen die bv. de 2de plaats nationaal bekleden en zodoende FINANCIEEL en SPORTIEF schade hebben geleden.

Ik kan mij niet vinden in deze, mijn inziens VERACHTELIJKE vorm van klasse-justitie, die jullie als beheerders van de KBDB tolereren en uitvoeren. Ik vraag jullie even stil te staan bij de vraag of jullie hetzelfde vonnis hadden uitgesproken indien de BETRAPTE hokken KLEINTJES oftwel GARNALEN waren geweest. Een misnoegde en ontgoochelde duivenliefhebber die reeds VIJFTIG jaar duivenmelker is en steeds van duiven heeft gehouden. Bij deze wens ik jullie nog een prettig eindejaar en de beste wensen voor 2017.

Mvg, Louis VANRIET (lidmaatschap 212960-45

Klare en duidelijke taal van een man die op deze manier met de sport en de KBDB niks meer te maken wil hebben. Morfine en maanzaad: het worden de nieuwe woorden in het woordenboek van onze sport. Maar zegt nog iemand: "Als ik morgen door de politie "geklist" wordt op het overvloedig gebruik van morphine (cocaine mag ook)... Dan blijkt uit de TEST wel dat ik de pineut ben. En wat moet ik dan zeggen? Ik heb het in de Carré of de La Rocca gekocht van die of die dealer... Neen, ik heb het gedaan, het zit in mijn bloed en ik zal er voor boeten. Voor dopingzondaars die duivenmelker zijn hanteert de KBDB kennelijk andere wetten... Eigen en andere belangen belangrijker dan DOPING op zich... Ik geef ook mijn ontslag. Ik stop."

Vraag is nu wat voor meer heibel deze hele kwestie gaat geven. Wie gaat nog stoppen... En met hoeveel mensen gaan ze de kat de bel aan binden. Dierenwelzijn, Gaia... De BEER is overduidelijk los. Eigenbelang valt niet te verkopen, hoor je langs alle kanten.

Het nieuwe jaar is heel knap ingezet. (1-1-2017)

 

Zelfs Charlie Chaplin zou zoiets nooit hebben

kunnen bedenken!

 

Ontstekingsremmers gevonden in het mest. Dat is DOPING..

Toen kwam de aap in Halle plots uit de mouw. "Ik heb niks gedaan..."

Of het in glazen flessen of in dozen heeft gezeten: dat weten we niet...

 

"-HET IS ALLEMAAL DE SCHULD

VAN MELK UIT DE COLRUYT..."

 

In de buurt van het Zennegat en niet zover van de brug van Willebroek woont een duivenmelker met een zwaar probleem. Hij zegt dat hij een groot kampioen is en als mensen dat zeggen van zichzelf willen wij dat nog best geloven ook. Alleen, de mens in kwestie, zit met een niet onaardig en zwaar probleem. Hij staat met twee kruisjes achter zijn naam op de dopinglijst van de KBDB. In Zuid-Afrika zijn ze zijn stoelgang gaan nakijken en wat blijkt: tegen de LAMP. Doping zowaar... En zoals het altijd en bijna overal het geval is: niks gedaan, mijnheer. Niks gegeven, mijnheer... Ge kent mij toch, mijnheer. Ik ben eerlijker dan god-de-zoon, mijnheer...

En nogmaals: wie zijn wij om te zeggen dat hij niet even eerlijk is dan de zoon-van-god. Alleen is er wel een probleem als in de meststalen van deze kampioen ontstekingsremmers zijn gevonden. Neen, voor één keer geen maanzaad. Wel echte ontstekingsremmers. En dit soort farmaceutische producten zijn nu toevallig om geen infecties te hebben of te krijgen. En duiven MET infecties die winnen amper prijs. En vermits ge zo'n soort zaken alleen maar WIT kunt kopen bij de aptheker of ZWART op het internet of op de zwarte markt... Inderdaad: een groot probleem. Een goeie kant valt aan het gebruik van ontstekingsremmers simpelweg niet te breien. Dat is er gekomen omdat de melker het zijn duiven heeft gegeven. Met welke bedoelingen? Weten we niet... Maar sneller proberen vliegen zal er wel mee te maken hebben zeker?

De man in kwestie heeft - zoals alle anderen - onderhand zijn zegje mogen komen doen bij de KBDB. Woord en wederwoord. Recht op verdediging. Maar wat bleek die verdediging te zijn... Zijn uitleg is tussen pot en pint op straat gekomen. Tussen pot en pint in China nog wel. En wat werd daar zomaar op tafel gegooid? De lieve man zou gezegd hebben dat zijn duiven positief zijn bevonden (en lach nu vooral niet) omdat hij MELK van de COLRUYT heeft gegeven. Of het melk in dozen was of in flessen is niet heel erg duidelijk maar: doping is de schuld van MELK van de COLRUYT.

Het is nu alleen nog maar de vraag of ze daar bij de KBDB rekening gaan mee houden. Ontstekingsremmers in melk. Hoe kun je het verzinnen... De kans lijkt ons niet echt groot dat hij daarmee gaat kunnen wegkomen. En de kans dat deze mens DRIE jaar schorsing aan zijn broek zal krijgen, lijkt haast een uitgemaakte zaak. En hoeveel centen hij daar bovenop nog gaat moeten neertellen. Dat is dan weer het werk van de bestuursraad... En of deze mens vervolgens de COLRUYT een proces gaat aandoen wegens die melk... Ook die kans lijkt ons eerder klein. De kans is veel groter dat het de Colruyt gaat zijn die aktie zal ondernemen. Zomaar zeggen dat er ontstekingsremmers in "hun" melk zou zitten... Colruyt gaat daar niet mee kunnen lachen. En zo komt het dat duivenmelken alsmaar meer en nog meer om te lachen is op de duur. Want de eerste duivenmelker met doping die ruiterlijk en eerlijk gaat toegeven dat hij een scheve schaats heeft gereden... Wij denken dat zo'n man vandaag nog niet geboren is. Maar wat deze heer als oorzaak komt aan te geven: straffe kerel...

Melk van de Colruyt, lieve hemel. Wat gaan we nog krijgen? (29-12-2016)

 

 

Doping op woensdag 4 februari (volgend) jaar in VLAMERTINGE

Olympiade in BRUSSEL

We zijn in heel Vlaanderen nog met zijn 18.000 levende leden. Families van inbegrepen...

KBDB verwacht voor de Olympiade in Brussel VIJFDUIZEND betalende bezoekers. Maar Brussel klinkt nog steeds slecht...

 

K3 kost 15.000 Euro. Maar ze brengen wel 10.000 mensen op de been...


ZE HADDEN TOCH VEEL BETER VOOR

PLOPSALAND KUNNEN KIEZEN. OF

VOOR DE ZOO IN ANTWERPEN?

 

Wie ons volgt en ons een beetje kent, weet dat wij de duivensport veel meer dan alleen maar een goed hart toe dragen. Jammer genoeg is het schoonste "spelleke" van de hele wereld bezig regelrecht naar de filistijnen te gaan. We staan er bij, we kijken er naar. En toch gaat het regelrecht de PUT in. De dieperik... De hele commercie die al lang niet meer echt en geloofwaardig is en het narcisme van duivenmelkers: het doet onze sport geen deugd. En omdat er verder niemand is om het tij echt te durven keren, verdrinken we over enkele jaren in ons eigen nat.

Het grote probleem is dat we zien wat we zien maar dat we geen enkele vinger aan de pols durven houden. We moeten duivensport en spel gewoon weer maatschappijk aanvaardbaar maken. Gezelligheid in plaats van mierenneuken. Vriendschap in plaats van alleen nog maar aan concurrentie te denken. Want op welk punt zitten we vandaag? We zijn verworden tot het grootste en lelijkste clubje van EGOISTEN. En dat alles onder de mom van duivensport. In plaats van onze sport te koesteren, GEBRUIKEN we alleen maar onze sport. En dan... Dan gaan dingen simpelweg naar de kloten en naar de vaantjes.

En wij hebben daar met zijn allen schuld aan. Maar ook in Halle moeten ze schuld bekennen. Omdat ze daar allemaal zo'n beetje solo-slim spelen zonder eigenlijk feitelijk goed te weten waar eigenlijk de bal is. Zeg nu zelf: een sportbond die niet groot en mans genoeg is om de eigen dopinggevallen op te lossen. Iedereen kent de namen, iedereen weet dat ze ROOD hebben geplast en wat zeggen ze bij de KBDB... Daar durven we niet aan. Maar waarom durfden ze dan wel aan aan een Vervloesem en een Panza meer dan twee seizoenen geleden? Waarom kregen dit soort mensen DRIE jaar aan hun broek en waarom durven ze nu niet uit hun kot te komen. Enig laatste nieuws zou zijn dat ze op 4 januari 2017 iets gaan zeggen. Maar wat en hoe? Daar hebben ze het niet over. En neen, ze gaan het niet in hun hoofdzetel in Halle doen. Ze gaan het in Vlamertinge opvoeren. Dichter bij de deur van Dirk Schreel... Toeval allemaal. En wie kiest nu zo'n soort onnozele plek uit? Duivenmelkers die nog geen narcist zijn, bekijken dit soort onnozelheden met grote ogen. En ze doen hun deur weer dicht omdat de KBDB en de hele sport hun verdere ambities simpelweg verkloot. Want wat zeggen ze: van die boer geen eiëren. Bij zo'n soort clubje willen ze niet horen... Maar ondertussen kalft ons clubje duivensport wel altijd maar af.

De recente cijfers zeggen alles: we zijn in Vlaanderen nog met dik 18.000 levende leden. Niet spelende leden, wel LEVENDE leden... Vrouwen, tantes, nonkels en kinderen van bestuursleden inbegrepen. En wat blijkt nog uit de cijfers: jaar na jaar verliezen we onderweg kleine duizend liefhebbers. En met een paar duizend van hen moet het spel dan ook maar gespeeld worden. De muur waarop ze één keer gaan craschen komt alsmaar dichter en nog dichterbij. Klaar, ouderdom kun je niet beletten op een dag dood te gaan. Maar we WINNEN niks... De hemel wint geen zieltjes meer, de duivensport ook niet... En zo komt het dat eind januari de KBDB wel eens een klap op de kin zou kunnen krijgen.

Olympiade in Brussel. Niks op tegen. Feest voor de maten en de vrienden. Feest voor de genodigden en buitenlanders. Maar wat krijgen eigen leden: niks... En dat gaat straks wel eens zwaar fout kunnen uitpakken. Halle verwacht in Brussel (zeggen ze) zo'n 5.000 betalende belanghebbenden. Melkers, maten en makkers onder mekaar. Weten ze bij de KBDB dan nog altijd niet dat wanneer een vereniging van sport een festiviteit plant dat daar nooit meer dan TIEN procent van alle leden op af komen? Wat in het geval van "de duiven" zo'n beetje gaat neerkomen op 1.800 betalenden straks in Brussel. En dan nog Brussel... Brussel is een vies woord geworden in dit land. En dat gaat ook al niet helpen. Beter was wellicht Plopsaland geweest. Of de Zoo van Antwerpen. Daar hebben ze tenslotte ook grote zalen...  En ook niet vergeten: wat oudere mensen komen al lang niet meer uit hun zetel om ergens een te duur pintje te gaan drinken...

Toch hopen we dat de KBDB straks haar broek niet zal gaan scheuren. En denk je dat er veel volk zal zijn van Schaarbeek, van Molenbeek of van Ukkel? Daar vliegen al lang geen duiven meer... Jammer toch! (21-12-2016)

 

Bij de KBDB hebben ze dat goed en schoon en handig bekeken...

 

WIE KAN ER MEER EN BETER

DE SHOW STELEN DAN "ONZE"

PRINS LAURENT.

SUCCES VERZEKERD!


Ge moogt en kunt van de KBDB nu alles zeggen en denken. Maar één ding is zeker: ze hebben HUMOR in Halle. 35ste Duiven-Olympiade op 27, 28 en 29 januari in hartje Brussel. Voorzitter Van Bockstaele en zijn trawanten zijn hard bezig om er een stevig spektakel van te maken. Het moet en zal een internationaal feestje worden. Naast alle vrienden, bekenden en genodigden uit de halve wereld rekenen ze op VIJFDUIZEND (het mag ook meer zijn) betalende gasten.

Maar nogmaals: ze hebben gevoel voor humor in duivenland. Niemand minder dan prins LAURENT van België gaat er eregast zijn. Hij zal het lintje knippen. Laurent zal die 35ste internationale Olympiade plechtig komen openen. En dat zijn schone dingen voor de mensen. Laurent die zowat met iedereen en alleman overhoop ligt: hij zal er zijn... De mens mag dan wel al vlammende ambras hebben met Albert en Paolo, met Filip en Mathilde, met onze hele regering en soms zelfs met zijn eigen vrouw. Maar nog altijd niet getreurd. Hij gaat dat goed doen... Hij is tenslotte een absolute dierenvriend en waar kun je dan beter zijn dan op "onze" Olympiade.

En de KBDB heeft dat slim en handig gespeeld. Nu al mogen ze zeker zijn van een massale persbelangstelling. Waar Laurent komt, is er pers. Kranten, boekskes, televisie, een horde journalisten. En wie weet schudt hij zelfs één of ander shownummer uit zijn mouw? Kortom: prachtig gezien van "onzen" duivenbond.

Het moet tenslotte niet altijd over doping gaan. Er mag al eens gelachen worden toch? (16-12-2016)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llActueel 
» Bourges: duiven slimmer dan de liefhebber...

» De Kantlijn: zwaluwen belangrijker dan mensen

» Mit Van Hove speelt onder een schuilnaam...

» St. Vincent tegen het licht gehouden

» Gust Cristiaens recht voor zijn raap...


vakantievilla Spanje