Komend weekend. Nog één keer "leren", nog één keer zo'n vlucht van een kilometer of tweehonderd en - eerlijk is eerlijk - de weersomstandigheden zien er niet echt heel slecht uit. Eén weekend later begint het dan voor echt... In duiventaal heet dat: boven Parijs. Lichte halve fond. Om vervolgens per 31 mei eindelijk aan de slag te kunnen op ofwel Bourges nationaal of Limoges nationaal. Dan vertrekt de nationale trein. Neen, we zijn dan nog wel niet echt "helemaal" vertrokken of nu al voorzien sommige mensen "vodden"... Zo zijn slimme jongens nog efkens door het verse dopingreglement gaan ploegen. En wat stellen ze vast? Juist: "VODDEN"... Zo staat ergens in artikel drie dat je duiven die mogelijk het voorwerp van een mogelijke (?) dopingcontrole zouden kunnen zijn VIJF dagen op je kot moet houden teneinde controleurs hun werk te laten doen. Vijf dagen notabene... Maar dat zou dan weer betekenen dat je zo'n mogelijke "dopingduif" niet één week later kan spelen. Stel maar eens: je wint bijvoorbeeld Bourges op zaterdag, zondag weet je het echt en officieel en vanaf dat moment moet een mens volgens de regelgeving beginnen tellen. Vijf dagen. Dan zou zo'n duif kennelijk niet kunnen ingezet worden voor Chateauroux van één week later. Want tot donderdag zouden de controleurs kunnen komen en als je inkorft op de dag dat ze zouden komen, kun je je vogel niet tonen. Want hij is weg. Onderweg voor een verse vlucht... Kunnen ze je dan straffen? Schorsen? Een boete geven? Enkele juristen en mensen die op de koop toe enige interesse hebben in duiven hebben het dopingreglement effen gaan door ploegen... Hun conclusie is ongemeen hard. Er kan niemand iets gebeuren, zeggen ze. Het zou te veel haken en ogen zijn...

 

 

 

Mamamia roepen de Walen...

Wat kan hier allemaal? Hoe kan dat allemaal?

Maar het nieuwe personeelslid voldoet perfect aan het gevraagde profiel...

Waarom iets ver gaan zoeken wat ge zo bij de hand hebt?


KBDB-VOORZITTER VAN BOCKSTAELE

BEZORGT ZIJN BLOEDEIGEN DOCHTER

EEN JOB BIJ "DEN DUIVENBOND"...

 

Mamamia...  Onze Waalse vrienden: ze zijn verdomd kwaad. Ze voelen zich ook nog eens koud gepakt op de koop toe. Efkens geleden. Bij de KBDB zouden ze gaan reorganiseren. Want het hele "perperkoekenhuizeke", het werkte niet naar behoren. Dingen werden niet gedaan, zaken werden vergeten en wisten ze van horen zeggen: een paar oudere mensen gingen met pensioen. Terwijl één iemand uit eigen beweging ook nog eens het schip zou gaan verlaten. En zo is het gekomen, volgens de Walen, dat ze er bij de KBDB aan zijn beginnen denken om hun winkel te reorganiseren. Een pionnetje hier zetten, daar ééntje verschuiven, dan weer zou Eric Dubois baas gaan worden van de papierwinkel, toen weer Geert Philips. Tussen vier muren en één deur werden dit soort zaken besproken en bedisseld. En deels op papier gezet. Iedereen akkoord, heren. Ja, mijnheer de voorzitter, wij zijn akkoord. Doe maar... Gij hebt daat tenslotte meer verstand van dan wij. Wie zaten aan tafel? Voorzitter Van Bockstaele als president, Dirk Schreel en Julien De Winter. Plus van Waalse kant Christian Goulem als nationale onder-president. Terwijl Dominique Charlier, juridisch raadgever, zich niet echt aangesproken voelde. Personeelsbeleid is nu één keer geen juridische aangelegenheid. Maar zegde Van Bockstaele: om de mensen waardevol te vervangen die vertrekken, hebben we nieuwe gezichten nodig. Vers volk om in Halle de kar van de papierwinkel mee helpen te trekken. Ik stel voor, aldus Van Bockstaele, dat we voor de nieuwe medewerkers een soort profiel op papier zetten. Niet zozeer hoe groot ze moeten zijn, niet zozeer hoeveel kilo ze wel mogen wegen, ook de kleur van haar speelde niet echt een rol. De KBDB wou alleen goeie, bekwame en beslagen mensen. En zo kwam Van Bockstaele uit bij werkvolk dat een beetje af zou moeten weten van informatica en van burotica. En zeg nu zelf: het klonk op het eerste gezicht mogelijk een beetje ingewikkeld. Alles eindigt tegenwoordig op "tica"... Profiel kwam finaal op tafel en op papier. Ja, voorzitter, doe maar. We zijn akkoord. En dachten ze ondertussen in de Bestuursraad... Iemand zal wel ergens links en rechts een aankondiging "personeel gezocht" in één of andere weekendkrant plaatsen. Dan kunnen mensen tenslotte van zich laten horen. Solliciteren heet dat in 't schoon Vlaams. Maar wie of wat ze eigenlijk zochten: dat snapten ze niet allemaal. Een oude licenciaat of iemand met een Master-diploma? Neen, dat hoefde niet echt. We zitten tenslotte toch alleen maar tussen duivenmelkers. Een bachelor dan maar... Eén iemand met twee jaar langer "geleerd" dan humaniora. Ja, dat is genoeg. Maar 't moest wel iets met "tica" zijn achteraan. Nu ge 't zegt: informatica, burotica. Zo'n soort mensen kunnen tenslotte een beetje van alles. Een beetje tikken, een beetje computeren, een beetje een agenda beheren, een beetje een brief ordentelijk schrijven, een beetje een archief of een klassement bijhouden kwestie van de dingen makkelijk terug te vinden. Zaken opvolgen... Ook altijd handig meegenomen. En wat zo'n mensen mogelijk mogen en kunnen verdienen? Dat kan altijd afgesproken worden toch? Tussen werkgever en werknemer...

Wat blijkt vandaag "toeteren" de Walen luidkeels? Duivenvoorzitter Stefan Van Bockstaele heeft toch wel zijn eigen dochter aangenomen zeker. Ze voldoet perfect aan het profiel. Waarom dan nog langer zoeken? Als ge toevallig (?) toch iemand in de buurt hebt. Werk is tenslotte werk. En geen werk hebben is ook geen leven. Maar wat zeggen een boel Waalse kameraden? Het is er toch net iets te veel over... Net iets te toevallig allemaal om goed en schoon te zijn. Je eigen dochter gauw een "job" bezorgen. Een pak mensen zien het niet zo heel graag gebeuren. Zou het dan toch vriendjespolitiek kunnen zijn? Zoiets als een politieke benoeming.  Juist, van de nood een deugd maken. Mamamia... Maar in het Waalse kamp zijn ze ook al niet tevreden met ergens de aanschaf van software om ergens "den bond" beter te laten draaien.  Sneller, eenvoudiger, beter... Bovendien horen we zou het ook nog eens "marchandies" uit Zuid-Afrika zijn. Kostprijs: ca. 250.000 euro zeggen ze... Dat is veel geld. En waarom kan dat niet uit België komen? En wat als die dingen na de testperiode mogelijk al een keertje in de soep gaan draaiën. Gaan ze dat vanuit Zuid-Afrika komen repareren? Of is er hier iemand (een agent) die dat soort zaken snel en vlug weer aan de praat zal krijgen. Informatica, burotica, weet je wel. Ook een groepje medestanders van Delstanche lijken niet echt gelukkig met zoveel gang van tegenwoordige zaken in Halle. Maar ze kunnen niks... Ze weten amper iets. Alles wat ze weten, moeten ze op de website van de KBDB lezen... En zo'n soort communicatie is niet wat ze willen. Luchtgitaar spelen is tenslotte ook niet echt muziek. (24-4-2014)

 

Straks zijn we nog met zijn TWINTIGDUIZEND... Voor een heel land.

Alleen een vers strategisch plan kan onze sport nog toekomst garanderen...

Een REFERENDUM moet echt wel kunnen. Duivensport moet stoppen met politiek in achterkamertjes...


Vrijheid van verenigen is gelukkig in dit land nog altijd een RECHT!


DUIVENSPORTERS VERDIENEN EEN

VEILIG NEST. EN GEEN

KOUDE DOUCHE ELKE KEER...

 

Het valt niet te ontkennen: de TENEUR zit al een eind niet echt meer goed in de vaderlandse duivenmelkerij. Uiteraard hoor je daarmee te rekenen in een sport waar veel meer verliezers dan winnaars zijn. Er is evenwel veel meer aan de hand. Omdat de duivenbazen van vandaag maar ook van gisteren kennelijk niet meer in staat zijn om van onze sport een vrolijk, eerlijk en veilig spelletje te maken. Op zo'n beetje alle terreinen loopt het mis. En bovendien zit onze sport nog steeds in een structuur van net na de oorlog. Vandaag compleet achterhaald, nooit aangepast aan de noden van de tijd. Kortom: meer akkefietjes dan vrolijkheid. Komt daarbij dat een duivenbond met honderdduizend leden net iets anders is dan wat we vandaag nog hebben. Tal van overlijdensberichten vallen overal maar in brievenbussen. Conclusie: het streefgetal aan leden gaat straks richting (nog) TWINTIGDUIZEND liefhebbers voor een heel land. Hebben zij die er straks nog gaan zijn en hopelijk nog een eind blijven dan niet het absolute voorrecht om het als liefhebber goed te hebben? In plaats van alsmaar te blijven struikelen in een straatje dat over eind dood loopt... Om onze sport in veilige wateren te houden, zou de KBDB er alles aan moeten doen om voor oplossingen te zorgen in plaats van alsmaar meer problemen te creëren?  Wat er allemaal mis en fout loopt: we willen het er liever nooit meer over hebben. De liefhebberij wil echter wel weer plezier, schoon spel, vermaak. Maar net omdat het organisatorisch, structureel en sportief aan alle kanten vast loopt, oogt de toekomst somber. En het erge is: Halle is kennelijk niet meer in staat de tanker te keren. En dat is op zich een betreurenswaardige vaststelling. Kunnen ze niet? Willen ze niet? Zijn ze onbekwaam? Of blokkeert iedereen simpelweg iedereen wegens een bestuurlijke structuur die anno 2014 niet langer meer houdbaar is? Te veel lijkt het erop dat de KBDB er alleen nog maar is om de leden-liefhebbers te gedogen. Juist, we mogen er nog zijn maar voor de rest houden we maar beter onze mond. Duivensporters - zo lijkt het - zijn nog alleen maar (bijna) een noodzakelijk kwaad. Maar zo werkt het niet meer in deze tijden. Duivenmelkers zijn geen poppetjes aan een touwtje. Mogen ze ook iets willen, iets wensen? Mogen ze ook één keer iets zeggen, iets voorstellen?  Neen, dus!

Wat moet dan wel denken we samen? Inderdaad, met zijn twintigduizend moeten we gaan voor een verse toekomst. Een toekomst met een strategisch plan. Sport en plezier en betrokkenheid voor de rest van "onze" dagen. Hoe geef je zoiets vorm, zul je je afvragen. Er is maar één mogelijkheid. En dat is een REFERENDUM! Een democratische rondvraag waar duivenliefhebbers het RECHT hebben hun zegje te doen. Wat willen we en hoe willen we het? En wat gaat het "ons" kosten... Als aansluitend de verzuchtingen duidelijk in kaart zijn gebracht, de wensen van mensen bekend: pas dan gaat de duivensport zijn kar toekomstgericht kunnen keren. Mogelijk met de KBDB, mogelijk zonder de KBDB. Maar er moet wel veel meer druk op de ketel komen. Klare taal, zeg maar... Geen revolutie en misschien hoeft het kind met het badwater niet helemaal weggegooid. Mogelijk wel voor een groot deel... In een vrij en democratisch land bestaat immers nog altijd de simpele mogelijkheid van VRIJHEID van vereniging. En als het het dan toch echt moet, behoort een Belgische duivenfederatie "new look" tot de mogelijkheden. En uiteraard gaan in zo'n geval belanghebbenden, belangengroepen, sport en mensen een keuze moeten maken. Wat ze ongetwijfeld ook gaan doen op voorwaarde dat een referendum een duidelijk antwoord gaat geven op veel wat vandaag fout loopt. Mits een goed beleidsplan op mensenmaat kan onze sport nog een eind mee. Daar alleen gaat het over moeten gaan. De indivuele liefhebber moet weer een plek krijgen in een veilig nest. En niet onder een koude douche! (24-4-2014)

 

La Ferté: het lijkt wel dat vandalisme makkelijker te verkopen is dan DIEFSTAL...

Hoe onnozel kun je zijn?

Een aanslag op DUIVENSPEL: niemand lijkt verantwoordelijk. Iedereen steekt de armen in de lucht. Spijtig maar 't is voorgevallen. Zo simpel is het tegenwoordig...

Busje komt zo!

 

SOMS DENKT EEN MENS DAT ZE ZELFS

BIJ DE KBDB GEEN TOEKOMST MEER ZIEN.

NEEN, NIKS PERSPECTIEF NOG. DAT ZE HET

DAN ZEGGEN!

 

Duivenmelkers, duivenmaatschappijën en duiventransporteurs: er lopen nogal wat "kinkels" rond als je 't mij vraagt. Wat blijkt: ze zijn plots opgelucht en een beetje gelukkig. De duivenmiserie van La Ferté was (gelukkig) geen duivendiefstal laten ze weten, het was MAAR vandalisme. Op het moment dat de chauffeur van Paradis een tukje lag te slapen, hebben vandalen de rolluiken van de camion opgetrokken, hebben ze veertien manden duiven bij nacht en ontij leeg gehaald, de duiven buiten gekieperd. Neen, ze zijn niet gestolen. Wat een geluk? Inderdaad, met dit soort onnozele praat moeten de liefhebbers het dan maar doen. Wat is het verschil tussen stelen en de sport naar de bliksem helpen vraag ik mij dan af. Terwijl de enige vraag die zich stelt, zou moeten zijn: hoe is dat kunnen gebeuren? En is het echt wel vandalisme? Niemand heeft tenslotte ook maar iets gezien. Er zijn geen getuigen, er zijn geen beelden, er zijn geen daders? Sterk staaltje om je eruit te lullen toch? Een mens moet tenslotte iets verzinnen... Mogelijk volgen straks of morgen nog straffere verhalen. Waarom niet? Ooit gehoord van het "animal liberation front"? Mensen die de deuren van nertskwekerijen ooit zijn gaan open zetten bij nacht uit dierenliefde zogezegd. De beesten zouden veel te dik zitten en gebruikt worden voor foute doeleinden. Juist: pelse "frakken"... Gaan we ooit die kant op? Duivensport dat het verkeerde doel dient... En mag je dan de boel maar kort en klein komen slaan? Natuurlijk niet... De enige die fout zit in het hele La Ferté-verhaal van zaterdag is de duivenmelkerij zelf. Mensen die geld verdienen aan duiven dienen hun zaakjes in de gaten te houden. Goed en veilig vervoer. Controle en toezicht op de lossingsplaats en pas lossen als de sterren schoon staan. Daarvoor worden ze betaald. Uiteraard speelt ook de KBDB een rol. Alleen schieten ze doorgaans op de loop als de schuur begint te branden. Of vergissen we ons als we zeggen dat zij er zijn om onze duiven en de liefhebbers te beschermen? Is dat niet één van hun GROTE oogmerken? Controle, lossingsverantwoordelijke en dies meer...Maar één iemand die een camion duiven "plaçeert" op een plek waar geen controle is? Wat dan gezongen.... En wat doe je met een vervoerder die met een volle lading levende SPORTDUIVEN op de baan gaat maar er zich verder weinig aan gelegen laat. Niks zo makkelijk dan alleen maar de factuur sturen toch? En ondertussen rustig liggen slapen als vandalen je camion afbreken... Neen, de duivensport is als sport nog lang niet thuis. Maar niemand die iets doet! Of kan doen? Of wil doen... Minder onnozele vluchten, veel minder lossingsplaatsen en veel meer controle: het is de vraag van één miljoen. Maar nogmaals: niemand die wat doet. Ze laten alles liever verzieken en verzuipen... Kennelijk zijn ook in duivenland de postjes belangrijker dan (nog) enig adekwaat beleid.

En nu we toch bezigzijn: de KBDB zou beter eens efkens op schoolreis gaan naar Zuid-Nederland. Om daar efkens de DUIVENBUS van Bas Verkerk en zijn vrienden te gaan bekijken. Een bus met een uitschuifbare en inschuifbare aanhanger. Heel knap carosseriewerk als je 't mij vraagt... Mogelijk liggen daar wel oplossingen. In plaats van een godganse winter feesten, banketten en braspartijën allerhande af te schuimen, zouden ze zich bij de KBDB toch veel beter met schonere zaken proberen bezig houden. Juist: de DUIVENBUS bijvoorbeeld... Busje komt zo! Of denk je dat het allemaal niet meer de moeite loont? De indruk bestaat dat ze kennelijk bij de KBDB weten dat de tijd van de toekomst te kort gaat zijn... En dan kun je nog maar beter links en rechts wat gaan aanliggen aan één of ander gratis banket dan je nog bezig te houden met een toekomst die ze niet meer zien. Een mens krijgt als duivenliefhebber alleen nog maar de indruk dat er amper nog enig perspectief zou zijn... Zouden ze in Halle de handdoek al hebben geworpen denk ik dan? Als dat zo zou zijn, zouden ze dat beter maar hardop zeggen. Mogelijk kunnen anderen dan nog één en ander proberen oprapen. Voor het echt te laat is. (23-4-2014)

 

Sommige zelfverklaarde duivenkampioenen (?) met een makelaar: ze durven veel en bijna alles...

Ze zijn zelfs niet vies om de lossingsverantwoordelijken te intimideren...

Pas lossen als de wind GOED zit... Juist: in hun VOORDEEL...

We zijn nog lang niet thuis neen...

 

"Ik wil een heel grote beker. Een hoge. Met

een nationaal lintje. Ik zal hem zelf wel betalen.

Voor als de Chinezen komen..."

 

Sommige duivenmelkers: ze zijn echt niet te schatten. Hoe doortrapt en hoeveel egoist kun je nog zijn? Plots beginnen ze prijs te winnen, plots beginnen ze links en rechts een kampioenen-bokaal op hun schouw te zetten en een paar maanden later staan er plots duivenmakelaars aan hun deur. Mannen met de gekende afspraken. En wat zeggen ze! Gij zijt onze man, we schrijven u groot in de gazetten en op het internet, wij zullen voor u duiven verkopen. En als er Chinezen in het land zijn, komen we langs. Twintig procent voor ons als commissie. En ge moogt niks aan anderen verkopen zonder ons te kennen. Afgesproken? Het enige wat gij alleen nog moet doen, is proberen goed te spelen. Wij regelen wel al de rest. Wij zijn vanaf vandaag "uwe manager". Begrepen? Inderdaad, zo gaan die dingen tegenwoordig. Voor het smeer likt de kat de kandeleer toch? Maar dan komt het  pas. Nadat zo'n soort duivenmannen hun eerste zes duiven hebben verkocht, wanen ze zich plots een beetje "god". Geld begint alsmaar belangrijker te worden. Maar dan moet het ergste nog komen... Zo'n soort omhooggevallen duivenmelkers gaan ook nog eens de wetten stellen. Die van hen maar vooral die van anderen...

In het hart van de Antwerpse Kempen is zo'n soort komeet plotsklaps de lucht in geschoten. En wat je dan krijgt: je gelooft het zelf niet. Zo'n soort gasten, ze beginnen zich plots met alles en nog wat te bemoeien. Puur en alleen in hun absolute eigenbelang. Hoe dat durft te gaan, kun je maar best vragen aan iemand als mijnheer Oorts bijvoorbeeld. Mijnheer Oorts is een gekozen mandataris van de KBDB in Antwerpen. Brave mens, hart voor de sport en voor het spel. Mijnheer Oorts is in Antwerpen lossingsverantwoordelijke voor het snelle spel. Quiévrain, Noyon en consoorten... En wat krijg je dan? Afhankelijk van hoe soms de wind staat en in welke richting hij mogelijk gaat draaien, krijgt mijnheer Oorts dan zo'n duivenkampioen-met-manager aan de telefoon. Om te zeggen wanneer hij MOET lossen. In een samenspel kunnen de kansen nu één keer kantelen wanneer het plots zus of zo zou gaan waaien. En dan zul je maar mijnheer Oorts zijn? Wat moet je met zo'n soort kerels. Ja en neen zeggen. Amper luisteren. Ja, soms zelfs je telefoon niet opnemen... Zelf verklaarde kampioenen-met-manager: ze durven zich alles te permiteren in deze moderne tijden. Een betere uitslag betekent nu één keer betere verkoop. Schonere publiciteit op het net en in de gazet. Hoe dikker het plakboek, hoe beter de zaken draaien. Prijs minus twintig procent... Want straks komen de Chinezen! En de manager...

Neen, normale mensen met gezond verstand en de nog echte liefhebber, zij houden zich niet met zo'n soort zaken bezig. Wel gasten met een glazen kast vol bekers en met een plakboek op de keukentafel. Hier voilà, ge moet dat maar eens bekijken hoe beroemd ik ben. Neen, ik schrik niet. Ik heb ooit erger meegemaakt. Ooit kregen wij op een schone dag ook te maken met zo'n soort zelfverklaarde kampioen. Hij moest een beker komen afhalen. Op een kampioenendag. En hij belde mij toch wel op zeker? Om te vragen hoe groot en hoe hoog zijn gewonnen beker wel mocht zijn? Of we het wel wisten... En zegde hij: weet ge wat ge doet? Bestel voor mij maar een beker van minstens zeventig centimeter hoog. En vergeet er niet een nationaal lintje aan te hangen... Voor de foto's en het plakboek en voor de reporters van de gazetten. En ge moet u daar verder geen zorgen om maken: ik zal de meerprijs van die grotere beker wel zelf betalen. Dat komt mij beter uit moet je weten... Ge weet maar nooit wanneer de Chinezen komen. Ja, mensen, ook dat is duivensport gisteren en vandaag. Soms echt maar dikwijls ook compleet schijnheilig... Eigenbelang eerst zeker? Of hoe sommige duivenmelkers er alles aan proberen doen om de "langste" te hebben. Zalig zijn de armen van geest... (22-4-2014)

 

Als ge denkt dat "duivenspel" alleen maar om te lachen is! Vergeet het gauw...

Het is een belangrijk en ernstig VAK geworden...

Cocaïne, cafeïne, gestolen duiven, doping en electronisch bankieren...

Erik Limbourg heeft Noyon gespeeld. Geen deurwaarder gezien neen!

Uit een telefoongesprek dat in het strafdossier zit...  Dierenarts Vandersanden belegt zijn geld bij de "Arabieren" zegt hij...


SCHADEVERGOEDING! EERST 50.000 EURO,

DAN 100.000 EURO, DAN 150.000 EURO...

"-OP WELKE BEURS BELEGDE GIJ UW GELD,

MIJNHEER VANDERSANDEN? ZO'N RENDEMENT

WIL IK OOK WEL!"

 

Weet ge nog winterdag een eind geleden. De struurlui van de KBDB waren bezig te sleutelen aan  wat een vers en knap dopingreglement moest worden. Ze koersten er zelfs voor naar Zuid-Afrika. Toen ging Mandela dood. Ze kwamen terug en plots struikelde onze nationale president over zijn eigen tong. Op een schone dag vertelde hij zowaar dat in het verleden heel veel duiven COCAINE hadden geslikt. Coacaïne godbetert. Dope, drugs, smeerlapperij... Reden waarom we het dopingspook zwaar moeten gaan aanpakken, zegde hij. Ten oorlog. Tegen de cocaïne. Heel efkens later bleek dat een hoorapparaat geen slecht idee zou zijn. De mens ocharme: hij had zich toch wel vergist zeker. Het moest CAFEINE zijn. En geen coke. Juist, voor zijn beurt gesproken. Uitgegleden en plat op zijn buik. En toen... Wegens duiven te dicht bij luchthavens moest gezocht naar verse en nieuwe lossingsplaatsen. Het moment om structureel en sportief duidelijkheid te scheppen voor wat de sport betreft, denk je dan. Onnozele lossingsplaatsen schrappen om er voor elk landsdeel nog maar hooguit één of twee over te houden. Het zou helpen, dachten de liefhebbers. Kwestie van één en ander beter te kunnen controleren. Neen, er kwam niks van in huis. Iedereen vliegt nog zo'n beetje overal, door mekaar, onder mekaar, hier zeven minuten verschil, ginder tien minuten. Katten vinden hun jongen niet meer. Tot het gisteren op Paasdag opnieuw flink fout liep. Duivendieven pikten in La Ferté veertien volle manden leeg. De chauffeur van Paradis lag te dutten in zijn cabine. Neen, niks gehoord. Niks in de mouwen en niks in de zakken. Controle zeg je? Hoe controle, waar controle? Duiven zijn lekker vlees voor wie honger heeft. En hoe kan het dat niemand niks gehoord heeft als ze bij nacht en ontij een volle camion duiven overvallen? Geen idee, zegt de chauffeur. Een hazenslaapje zal het wel niet geweest zijn. Duiventransporteurs en chauffeurs: ze hebben geen idee van wat sport betekent en van veiligheid kennen ze ook al niks. Ze rijden en ze lossen. En dan kan het dat je links en rechts al eens een stuk van je lading verliest. Maar duiven zijn geen "lading", duiven zijn sport. En plezier voor mensen. Neen, niet belangrijk neen... Bestaat er nog zoiets als lossingsverantwoordelijken? Controleurs ter plekke?

En heeft er ooit nog iemand iets mogen vernemen van de portskosten van de nationale zware midfondvluchten van straks. 1.75 euro per duif is één euro te duur per duif voor wat het waard is. Zouden ze één en ander niet goedkoper proberen maken? Twee jaar terug werd de aanzet gegeven door ene Pierre De Rijst. Op een dag maakte hij de rekening. Kosten, baten, winst... Neen, niks meer van gehoord neen. De liefhebbers: ze zijn toch rijk genoeg zeker! Wat maakt het uit allemaal? Vorige week... Ene Erik Limbourg in Brussegem was voor drie maanden geschorst geweest wegens een klacht van Ferdi Vandersanden. Wat bleek? Limbourg wist nergens van. Niemand die hem heeft verwittigd. Niks gehoord. Van niemand. Geschorst van 16 januari tot 16 april. Toen zijn schorsing opgeheven was en afgelopen, hebben ze hem verwittigd. Drie volle maanden heeft het Beroepsvonnis ergens bij de KBDB in een kast of in een schuif gelegen. Vergeten (?) te versturen? Zou de frankeermachine mogelijk stuk zijn geweest? De kast op slot en de sleutel kwijt? Wie zal het zeggen. De KBDB die volgens meester Luc Deleu haar eigen opgestelde reglementen niet weet te respecteren. Niks opvolgt... En hoe zwaar weegt secretaris Eric Dubois? Hij is toch de man van het vlotte (?) papierwerk... Komt daar nog eens bij dat Erik Limbourg tijdens zijn zogezegde schorsing op het net duiven heeft verkocht. Dat mag niet, zeggen ze nu bij de KBDB. Dat is bij wet en reglement verboden. Maar wat als Limbourg niet kon weten wat er aan de hand was? Fluitend heeft hij overal zijn duiven kunnen leren en klaar stomen? Niemand die hem iets gezegd heeft. En dan? En ja, hij heeft gisteren Noyon gespeeld. De eerste en tweede prijs zowel bij de oude als bij de jaarse duiven in Sint-Katerina-Lombeek. 62.5 procent prijs bij de oude duiven, 47 procent bij de jaarlingen. Voorlopig van aanklager Ferdi Vandersanden niks meer gehoord neen... Geen controleur gestuurd, geen deurwaarder ergens gezien. Zogezegd om dingen te laten vaststellen... Is het doek na meer dan twee jaar dan toch gevallen? Of komt er nog oorlog? Duivenspel is lang geen onnozel "spelleke" meer. Zo zit en zat er in het Beroepsdossier tenslotte een opname van een telefoongesprek tussen Geert Declercq (de compagnon van Erik Limbourg) en dierenarts Ferdi Vandersanden. Door een gelukkig toeval hebben we het gisteren efkens mogen beluisteren. Het is nogal wat... Op een bepaald moment horen we Vandersanden vijftigduizend euro vragen. Schadevergoeding? Ja, en dan zwijgen we erover. Declercq die er niet wou op in gaan en Vandersanden vroeg op welke manier hij zo'n soort berekening mocht gemaakt hebben... Toen begon het gerommel pas echt. 50.000 euro werd plots 100.000 euro... En vervolgens werd het nog één keer 150.000 euro. Echt waar: het klonk bijna als een oud luisterspel op de radio. Vroeg Declercq op een bepaald moment aan Vandersanden waarom zijn prijs zo snel en zo vlug zo hoog ging... Dat is nu één keer de beurs, horen we Vandersanden antwoorden. En waar belegt gij dan, vraagt Geert Declercq. Zo'n rendement wil ik ook wel...  Bij de Arabieren, zegt Vandersanden zonder te lachen. En zo gaat dat een hele tijd door. En dat alles voor wat fouten in één of andere stamkaart... En wij, onnozelaars, maar denken dat duivenspel maar een onnozel spelleke zou zijn? Het kan kennelijk ook bikkelhard zijn bij momenten. Bijten om te bijten. Kop tegen kei... En zeggen dat de KBDB zich daar moet mee bezighouden allemaal?

En hoe gaat mogelijk straks het nieuwe dopingverhaal verder aflopen? Tot nu krijgen zelfs de verenigde dierenartsen er kop noch staart aan. Ze willen wel maar ze kunnen voorlopig nog altijd niks. En wat moeten ze hun klanten zeggen. De eerste, beste duivenmelker die op zijn duivenkot een tas koffie drinkt en zijn kop toevallig laat vallen... Daar zit cafeïne in. Positief, mijnheer. We zullen het in Turffontein efkens laten onderzoeken. U hoort nog wel van ons, mijnheer! Dag, mijnheer. Doping wordt kennelijk heel veel lol trappen straks. Of toch miserie? En volgens Dierenwelzijn is het "paardenlabo" van Turffontein kennelijk nog altijd niet geacrediteerd door mevrouw en minister Onckelinx. Eerst verkiezingen en dan zullen we wel zien... En of dan alles slecht nieuws is? Helemaal niet. Zo zijn ze bij de KBDB tenslotte tussen gekomen in die duivenkotjes in de nasleep van het Ichtor-projekt van mevrouw Suzy Scholier. Drie kotjes staan nu bij kinderen thuis omdat de school die duiven finaal weg wou. Weg met die vodden, weet je wel... De KBDB heeft in de kas van de propaganda nog wat centen gevonden. En zo is het kunnen komen... Neen, niet alles is slecht? Maar toch zijn en blijven het absolute grappenmakers in Halle? Zo lieten ze laatst op hun site weten dat ze liever geen cash geld meer willen aannemen van melkers of maatschappijën voor te betalen kosten of achterslallige rekeningen. Al die euro's in contanten: ze willen dat liever niet meer zien. Al dat nikkelgeld en duivenmelkers die dingen komen betalen met wat los geld in een "enveloppeke"... Dat willen ze in Halle uit de wereld. Het liefst willen ze alleen nog electronisch overgeschreven geld. Dat is wit en dat is veiliger. Maar wat zegde ons een duivenvoorzitter gisteren nog: wij hebben geen wit geld, wij hebben alleen maar zwart in ons sigarenkistje. Neen, wij hebben geen boekhouding. Onze secretaris schrijft alles op de voor- en de achterkant van een stuk papier. In aan de ene kant. Uit aan de andere kant. Dat is goed en dat is veilig. Ge hoeft de voorkant van de achterkant maar af te trekken en wij weten wat we nog hebben. Wat kennen wij nu van electronisch bankieren? Deze duivenvoorzitter is 76 jaar. Maar nog goed gezond. Hij houdt thuis het geld van het weekend bij. Hij gaat op maandag elke week naar de bank. Ja, wij hebben een "spaarboekske"...

Zou duivensport en duivenspel dan toch nog altijd veel folklore zijn? En amateurisme en laat maar waaiën? Zo te zien wel. Geen enkel bedrijf, geen "zwart" restaurant, geen enkel café kan ooit op dezelfde manier nog functioneren als het duivenspel. Kijk maar eens naar de laatste dagen. Wie in dit leuke land thuis een kamer en een bed op overschot heeft... Neen, hij mag en kan het niet verhuren. Tenzij hij het officieel doet. Met branddeuren, met een nooduitgang en met een vergunning. En met een rookmelder...  Een dag later in Gent: ja, oude mensen mogen thuis een student onderdak verschaffen. Tegen een kleine en liefst "zwarte" vergoeding. Maar wel klein... En voor datzelfde geld moet die student dan wat kleine boodschappen doen. Als tegenprestatie. Zoals daar zijn: naar de winkel gaan, naar de bank, naar de ziekenkas. Mogelijk moet hij het huis nog schilderen, de kelder opruimen, de strijk doen. Kleine boodschappen weet je wel... En studeren? Dat moet hij maar voor en na doen... Als hij nog tijd over heeft. Ja, zeggen ze bij het OCMW in Gent, oude mensen moeten tenslotte toch kunnen geholpen worden. We moeten ze niet zo gauw in een bejaardenhuis stoppen toch... Duidelijke prietpraat van socialisten...  Studenten als loopjongen? Het gaat niet echt werken, vrees ik. Want wat als zo'n student tot een kot in de nacht met zijn "maten" pinten wil gaan drinken. En in het holst van de nacht zijn bed gaat komen opzoeken? Denk je niet dat daar vodden gaan van komen. Het sleutelgat niet meteen vinden... Neen, dat zie ik echt niet goed komen.

Maar we leven wel in een leuk land. (21-4-2014)

 

Sommige Waalse liefhebbers zijn al hun duiven kwijt?

Neen, niks gezien neen...

Het "duivenmirakel" van Pasen 2014!

 

NAAR SCHATTING 350 DUIVEN

GESTOLEN IN LA FERTE. VEERTIEN

MANDEN COMPLEET LEEG...

 

Pasen vandaag. Heilige dag denk je dan... Schone dag. Kids zoeken eitjes in Vlaamse tuinen. Chocolade aan de kin... Pasen: zaligheid voor de mensen. De voeten zijn gewassen, de kepernagels zijn geslagen, Jezus heeft de steen weggerold. Alleluja! Ouders bezoeken kinderen en kinderen bezoeken ouders. Heiligendag... Het zijn schone dingen voor de mensen. Behalve dan voor een boel duivenmelkers in het Walenland. Daar spelen ze deze morgen tenslotte LA FERTE... Leervlucht, lapvlucht. Wat blijkt? Het liep, begot, toch wel mis zeker. Veertien volle manden duiven bleken leeg toen de vergezellers aanstalten maakten om te beginnen lossen. De manden waren er nog maar de duiven bleken verdwenen. Gepikt, begot... En niks of niemand gezien. Veertien manden duiven? Weg. Ook een mirakel. Waalse liefhebbers uit o.m. de buurt van Braine en Lasnes en omstreken: ze zijn hun stervliegers kwijt. Sommigen (zeggen ze) zijn zowaar al hun weduwnaars kwijt. In één klap. Gevolg: La Ferté werd gelost. Sommige maatschappijën wachten. Wat moeten ze. Er valt niks meer te lossen... Op dit moment vragen vergezellers en verantwoordelijken zich af hoe zo'n dingen hebben kunnen gebeuren? Controle? Toezicht? Wie houdt wat in de gaten? Iedereen kijkt naar iedereen. naar schatting 350 duiven zijn foetsjie!Wie zijn de daders? Waar wonen ze? En hoe hebben ze dit weten te flikken? Houden ze mogelijk uitgebreid barbecue vandaag voor hun hele familie? Gratis vlees voor iedereen? Neen, eigenlijk is het allemaal niet om te lachen? En nogmaals: wie is hiervoor verantwoordelijk? En wie gaat de schade betalen? De transporteur, de chauffeur, de maatschappij? Eén ding is wel duidelijk: waar waren de chauffeurs op het moment dat iemand (?) zomaar veertien manden duiven kon leeg roven? Geslapen? In de kroeg mogelijk? Een boterham gaan eten? Neen, niemand iets gezien.

Niet enkel Jezus Christus zorgt op Paasdag voor een mirakel. Ook in duivenland gebeuren zo'n zaken. Vraag is wie hier Judas en Barrabas gaan zijn? Waar eten ze vandaag duif? Of wat is de bedoeling van zo'n nachtelijke diefstal? U zegt het maar. Wij hebben geen idee! (20-4-2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Actueel 
» Bourges: duiven slimmer dan de liefhebber...

» De Kantlijn: zwaluwen belangrijker dan mensen

» Mit Van Hove speelt onder een schuilnaam...

» St. Vincent tegen het licht gehouden

» Gust Cristiaens recht voor zijn raap...


vakantievilla Spanje